Rites tautskolas padome

Priekšsēdētāja Mirdza Trakina

Mob.: 26322318
Padomes locekle Lis Hazel Nielsen

Mob.: +45 23444179
e-pasts: lis.hazel.nielsen@skolekom.dk
           
Padomes locekle

Agita Augstkalniete

Mob.: 26136503
e-pasts: agita442@inbox.lv

Padomes locekle Winni Østergaard Nielsen

Mob.: +45 27855056
e-pasts: wioni@live.dk
           
Padomes locekle Lidija Ozoliņa

Mob.: 29353379
e-pasts: lidija.ozolina@inbox.lv
Padomes loceklis Bent Gammelgård

Mob.: 26418457
e-pasts: bentgamm@gmail.com
           
Padomes locekle Maruta Blūma

Mob.: 26161801
e-pasts: maruta.nereta@inbox.lv
Rites tautskolas direktors Niels Bendix Knudsen

Mob.: +45 40312345;
+371 26631552
e-pasts: nbendix@mail.dk