Aktivitātes 2018
 
Plānotās aktivitātes
Uz doto brīdi ir ieplānoti sekojoši kursi un nometnes:

No 25. līdz 29. jūnijam rokdarbu kursi sievietēm;

No 30. jūnija līdz 5. jūlijam valodu kursi (dāņiem, kuri vēlas apgūt latviešu valodu);

6. jūlijā 40 dāņu senioru viesošanās Rites tautskolā. Pēcpusdienā viņi uzstāsies ar vingrošanas priekšnesumu Cīruļos;

No 8. līdz 12. jūlijam mozaīkas kursi;

No 17. līdz 19. jūlijam Mazzalves skolas skolēni kopā ar Lidiju Ozoliņu;

No 23. līdz 27. jūlijam lomu spēles bērniem vecumā no 10 līdz 16 gadiem (1. grupa);

No 30. jūlija līdz 3. augustam lomu spēles bērniem vecumā no 10 līdz 16 gadiem (2. grupa);

No 6. līdz 10. augustam teātra nometne bērniem vecumā no 7 līdz 11 gadiem;

No 14. līdz 16. augustam Mazpulku nometne Lidijas Ozoliņas vadībā.
 


Mēs iesākām 2018. gada aktivitātes ar bingo spēli un kopā ar skolas draugiem noskatījāmies filmu. Uz dzīvespriecīgo bingo spēli bija atbraukuši 25 cilvēki, un kā balvas bija sarūpētas jaukas tasītes no Strandmarkshaves krāmu tirdziņa Dānijā.
Filmas nosaukums bija "Ūdensbumba resnajam runcim", un tajā tika spilgti attēlota jaunas latviešu ģimenes ikdienas dzīves apstākļi, kad tēvs strādā Anglijā, bet mātei visu nedēļu jābūt prom no mājām, strādājot Rīgā, lai nopelnītu līdzekļus mājas un divu bērnu uzturēšanai. Tajāpat laikā vectēvam un māsai jāpieskata mājās palikušās divas mazas meitenītes. Kinopēcpusdienu organizēja Mirdza Trakina un Ritma Vainovska.
Nākamajā dienā sekoja turpinājums, tiekoties ar psiholoģi Līgu Millupi no Jelgavas. Psiholoģijas stundās un praktiskajos uzdevumos piedalījās 10 cilvēku. Psiholoģijas kursi bija pašu dalībnieku izteikta vēlēšanās. Šo pasākumu organizēja Jolanta Albrehta un Mirdza Trakina.
 
 
Š.g. 15. janvārī skolā notiks valdes sēde, kurā lemsim par šāgada aktivitātēm un kursiem.
 
Sīkākai informācijai sazinieties ar Ritmu Vainovsku, piezvanot uz mob. tālr. 26 47 83 95, vai Nilu Bendiksu Knudsenu: +45 403 12345; e-pasts nbendix@mail.dk
 
Lisa Hazela Nilsena un Nils Bendikss Knudsens saņem Atzinības krustus.
Š.g. 3. maijā Rīgas pilī notiekošajā apbalvošanas ceremonijā Valsts prezidents Raimonds Vējonis pasniedza Atzinības krustus Lisai Hazelei Nilsenai un Nilam Bendiksam Knudsenam par viņu ieguldījumu savstarpējo attiecību stiprināšanā starp Latviju un Dāniju, par darbu kultūras jomā Dānijas-Latvijas asociācijā Dānijā un darbu Rites tautskolā Latvijā.
 
 
Attēlā (no labās uz kreiso): Lisa Hazele Nilsena, Nils Bendikss Knudsens, Raimonds Vējonis, Ritma Vainovska un Mirdza Trakina uzreiz pēc apbalvošanas ceremonijas Rīgas pils Baltajā zālē.