Rites tautskola

Rites tautskola ir privāta institūcija, kas atrodas Rites pagastā, Viesītes novadā, Latvijā. Skolas ēka ir paredzēta studentu apmācībai un izglītošanai, kā arī izmitināšanai.
Institūcijas mērķis ir atbalstīt jaunu pieaugušo izglītības sistēmas izveidi Latvijā, dibinot tautskolas, balstoties uz Dānijas pieredzi. Rites tautskolas mērķis un uzdevums ir sabiedrības izglītošana, dodot studentiem iespēju attīstīt un pilnveidot sadarboties spēju, atklātību, enerģiju un stingru piesaisti demokrātijas vērtībām.


Šie mērķi ir sasniedzami:
- piedāvājot pastāvīgus kursus pieaugušajiem, kas mācību laikā studē un dzīvo kopā ar pasniedzējiem;
- radot pedagoģisko un kopējo atmosfēru, atvērtību un iecietību, kas vienmēr respektē studentu personisko būtību. Mācību sekmes netiek vērtētas ar eksāmenu vai atzīmju palīdzību;


- neierobežot studentu un personāla izvēli ar politiskiem vai reliģiskiem uzskatiem;
- pielietojot mācību praksi, kas vienmēr atvērta dialogam;


- piedāvājot vispārīgus priekšmetus, kas vairo studentu cieņu pret Latvijas vēsturi, valodu un sabiedrību, un kas reizē sekmē respektu pret demokrātiskiem principiem un citu cilvēku kultūras tiesībām;
- piedāvājot vispārīgus priekšmetus, kas veicina studentu personisko, sociālo, profesionālo un radošo izaugsmi.


Skolas darbība tiek finansēta no skolas asociācijas biedru brīvprātīgiem ziedojumiem, studentu maksas, ko nosaka skolas padome, un Latvijas nacionālo, reģionālo un/vai vietējo valdību subsīdijām.