Aktivitātes 2014
 

Plānotās aktivitātes
Pagājušā gada septembrī mēs uzsākām jaunu projektu "Kultūras gidi aktīvām vecumdienām".


Kultūras gidu projekts
Mēs turpinām Kultūras gidu projektu, kas tika sākts 2013. gadā. Mums ir bijis daudz dažādu aktivitāšu, mēs turpinājām rīkot bingo-lotto spēles un filmu pēcpusdienas, bet oktobrī mēs devāmies ekskursijā. Mūsu kultūras gidi Brigita Lāce, Lidija Ozoliņa un Mirdza Trakina ir joprojām aktīvas, meklējot jaunus cilvēkus un rīkojot dažādus pasākumus.

 

Projekta kultūras gidi aktīvām vecumdienām statuss
Ideja ir tāda, ka Rites tautskola atradīs un apmācīs dažus aktīvus vecākas paaudzes cilvēkus, lai palīdzētu citiem vecāka gadagājuma cilvēkiem iegūt kultūras pieredzi. Tiem cilvēkiem, kuri sēž mājās un dažādu iemeslu dēļ nekad neiegūst jaunus iespaidus un iedvesmu.
Šādu pieredzi varētu iegūt, apmeklējot parku, koncertu, teātri vai kino.
To varētu iegūt arī spēlējot loto, socializējoties mājīgā gaisotnē pie kopīgas maltītes, kas sekmētu jaunu kontaktu nodibināšanu, iemācot viņiem, kā iepazīt jaunus cilvēkus, un informējot viņus par interesantām aktivitātēm.
Tautskolu apmeklē un tās apkārtnē dzīvo daudz aktīvu cilvēku, tādēļ tautskolas vadība ir izvēlējusies trīs no viņiem – Brigitu Lāci, Lidiju Ozoliņu un Mirdzu Trakinu, un mēs vēlamies rīkot nelielus kursus ar šīm personām, lai apspriestu, kā sasniedzami mūsu mērķi.
Pirmā mūsu tikšanās notika 2013. gada 17. septembrī.
Mēs informējām tikšanās dalībniekus par to:
Kā sazināties ar cilvēkiem;
Kā motivēt;
Kā organizēt pasākumus, tostarp kultūras jomā, kas varētu būt piemēroti mūsu reģionā;
Kā atrast pasniedzējus, izmantojot internetu.
Protams, tā nebija vienpusēja komunicēšanās, bet arī diskusija par iespējām tieši mūsu apkārtnē.
Pēc tikšanās gidi sazinājās ar vietējām iestādēm.
Tuvējā pansionātā mēs noturējām pirmo prezentācijas sanāksmi, lai izzinātu tur mītošo intereses un vajadzības. Tajā piedalījās arī vietējās bibliotēkas un cita pansionāta pārstāvji.
Trīs kultūras gidi organizēja un saaicināja cilvēkus uz loto spēli ar kafiju un kūku Rites tautskolā. Tas notika svētdienas pēcpusdienā, 2013. gada 26. oktobrī.

 
 
Spītējot lietum, ieradās 25 cilvēki. Diemžēl bija pārāk maz to vecāka gadagājuma cilvēku, kuri vispār neapmeklē kultūras pasākumus. Taču ideja ātri izplatījās, un tuvējā pilsētiņā tika organizēts līdzīgs pasākums.
Nākamās nodarbības kultūras gidiem notiks šāgada janvārī un februārī. Mēs mēģināsim sarīkot kino pēcpusdienu, kam sekos kopīgas vakariņas.
 
Projekta "Kultūras gidi aktīvām vecumdienām" buklets latviešu valodā šeit.
 
Seniori viesojas Rites tautskolā
No 28. aprīļa līdz 5. maijam pie mums viesojās 16 seniori no Odenses, viņi visi ir bijuši projekta "Seniori skolās" dalībnieki Odensē. Četri no viņiem jau ir bijuši Ritē mūsu senioru projekta ietvaros pirms 2 gadiem. Tā bija silta abu pušu - senioru un Neretas vidusskolas vadības - atkalapvienošanās. Papildus šīs vizītes laikā mēs apmeklējām dažus vietējos pasākumus, kā arī mums bija brīnišķīga kopā sanākšana ar skolas darbiniekiem un senioriem no Neretas. Vizītes noslēgumā bija brauciens uz Cēsīm un Rīgu.
 
 
Ģenerālasambleja
Sestdien, 31. maijā Rites tautskolā notika 20. Ģenerālasambleja. Pasākuma svinīgo daļu mēs sākām pēcpusdien, un mums bija saspringts grafiks, jo mūsu latviešu kultūras gidei Lidijai Ozoliņai bija jāpastāsta par kultūras gidu projekta norisi. Mūs apciemoja arī senioru kluba biedri no Suvainišķiem (Lietuvā). Daudzie viesi drīz vien piepildīja skolas zāli. Ģenerālasambleja noritēja pēc plāna ar tautskolas padomes priekšēdētājas ilustrēto ziņojumu par aizvadītajā gadā notokušajām aktivitātēm un jaunas padomes vēlēšanām. Izrādījās, ka visi vecās padomes locekļi vēlējās turpināt darbu, tāpēc visi tika arī pārievēlēti.
Pēc Ģenerālasamblejas oficiālās daļas ēdamzālē tika klāti četri galdi ar garšīgiem ēdieniem 52 viesiem. Maltītes laikā visi - dāņi, latvieši un lietuvieši izklaidēja klātesošos ar kādu priekšnesumu. It īpaši bija jauki dzirdēt dziedam trīs aptuveni 80 gadus vecas sievietes. Viņas piecēlās kājās un īpašā balss tonalitātē nodziedāja senu lietuviešu dziesmu.
 
 
Padomes priekšēdētāja Mirdza Trakina skolas telpās bija iekārtojusi sieviešu rokdarbu izstādi, un ikviens to varēja apskatīt.
 
Vasaras kursi
Jūlija sākuma pie mums notika ierastie vasaras kursi sievietēm. Šoreiz tajos piedalījās arī dažas sievietes no Aknīstes, un viņas bija ļoti gandarītas par šiem kursiem.
Vasaras kursi ir saistīti galvenokārt ar rokdarbiem, un mums šogad ļoti paveicās pieaicināt kā pasniedzēju dānieti Lisbeth Andersen. Viņa viesojās skolā, lai mācītu pērļu vēršanu. Vēl trīs citi dāņi darbojās citās darbnīcās. Kā jau ierasts mūs šogad atbalstīja arī Jesper un Aase Lundbye. Šoreiz viņi izvēlējās izgatavot galda lampas no balzama pudelēm, kupolus veidojot no tapetēm. (Skatīt bildes)
Bent Gammelgaard izgatavoja šķīvju plauktiņus. Viņš izurba trim dažāda izmēra šķīvjiem vidū caurumus un savienoja tos ar vītņu stienīti.
Visi trīs dāņi sniedza savu atbalstu vasaras kursiem uz brīvprātības principa. Ja jūms būtu vēlēšanās piedalīties vai arī jums ir kādas interesantas idejas, jūs varētu darīt tāpat.
No latviešu puses mums palīdzēja divas talantīgas sievietes - Sandra un Sandra Trakina, kuras no klūdziņām pina groziņus.
Ritma Vainovska izgatavoja mazus polsterētus ķeblīšus no tukšām plastmasas pudelēm - ideja tika aizņemta no Interneta.
Vēl mēs pinām rokassomiņas no kafijas iepakojumiem un sieviešu somas no kokvilnas auduma strēmelēm, tamborējām čības un pat izgtavojām jaukas pastkartes.
Šie kursi kā jau parasti tika labi apmeklēti.
 
Skautu nometne jūlijā
Dabas parkā "Saukas dabas parks", kas atrodas aptuveni 200 km uz DA no galvaspilsētas Rīgas, šogad vēlreiz tika organizēta nometne latviešu jauniešiem, un tajā piedalījās arī četri skauti no Dānijas. Nometnes mērķis bija izveidot dabas taku, ko bija sākuši ierīkot pirms vairākiem gadiem, ar dažādām aktivitātēm un instalācijām. Dabas takai jāstiepjas līdz Ormaņkalnam, vienai no augstākajām kalna virsotnēm Latvijā, kas atrodas 181 m virs jūras līmeņa. Papildus galvenajam mērķim tika izveidota dažādu nacionalitāšu jauniešu kopiena. Projektu atbalstīja "Asociācija Dānija - Latvija", "Saukas dabas parks" un biedrība "Vides un tūrisma attīstības klubs "Sēlija"", ko vada Rudīte Urbacāne.
Financiāli projektu atbalstīja vietējās pašvaldības, ziedojumi no Henrik Mollerup, Y's vīriešu kluba un Sv.Georga ģildes Dānijā, kā arī Roskildes Hedebo rajona ģildes. Niels Bendix un Aase Lundbye bija kontakpersonas un koordinātori pirms un pasākuma laikā.
 
Gleznošanas kursi
Jūlijā šogad atkal notika gleznošanas kursi sievietēm, kurus vadīja Maija Daugaviete.
 
 
Leļļu teātra kursi bērniem jūlijā
Minēto kursu organizatores bija Natālija Grīnvalde un Maija Daugaviete. Bērni veidoja lelles no plastmasas pudelēm un kursu noslēgumā uzveda lugu "Slinkais Gonza". Pēdējā dienā tā tika atrādīta vecākiem. Gan bērni, gan skolotājas aizvadīja lielisku nedēļu.
 

 
Viesi no Temas
6. augustā atbrauca autobuss ar cilvēku grupu no Temas pilsētas, Jitlandes pussalas Dānijā. Viesi ieturēja pusdienas, bet tautskolas direktors Niels Bendix pastāstīja viņiem par tās vēsturi un darbību mūsdienās.
 
 
Vizīte Vācijā
Septembrī Niels Bendix Knudsen un Lis Nielsen devās vizītē uz Augusta Klāsa skolu Harsevinkelā, Vācijā. Vizīti atbalstīja ES fonds Erasmus+ mobility. Tās pamatmērķis bija gūt jaunas idejas projekta "Seniori skolās" tālākai attīstīšanai. Viņi apmeklēja skolas Außenwerkstatt (Āra darbnīcu) un iepazinās ar viņu projektu JAU, kura ietvaros jaunieši strādā kopā ar pensionētiem amatniekiem.
 
Sieviešu klubs "Kamene"
Pirms vairākiem gadiem, kad Rites tautskola vēl tikko sāka savu darbību, tika dibināts arī sieviešu klubs "Kamene". Kāpēc kamene? Kamene ir kukainis, kas dzīvo zemē, kamene ir tikpat centīga kā sieviete - teica kluba dibinātājas. Sākumā klubs rīkoja kopā sanākšanas Rites tautskolā, tad tas pārcēlās uz telpām pašvaldības ēkā Druvās, tagad Cīruļi, jo tā bija vieglāk ziemas mēnešos. Taču pagājušajā gadā sieviešu klubam nācās atbrīvot telpu pašvaldības ēkā, tāpēc, palicis bez pajumtes, tas atsāka savu darbību Rites tautskolas telpās. Kluba sievas sanāk kopā vienreiz mēnesī, un šajās reizēs viņas darina dažādus rokdarbus, skatās filmas un spēlē bingo-lotto. Viena no kluba aktivitātēm bija diena, kad sievietes izgatavoja šūpuļtīklus.
 
 
Ekskursija
Oktobrī visi skolas biedri devās vienas dienas ekskursijā, ko organizēja skolas padomes priekšsēdētāja Mirdza Trakina un grāmatvede Ritma Vainovska. Pulkstens 7:30 mēs izbraucām no skolas un devāmies vispirms uz Carnikavu, ZA no Rīgas, kur mēs degustējām uz oglēm ceptus nēģus. Nēģis (mazliet līdzīgs zutim) ir parazītiska zivs, kas no upes migrē uz jūru un dzīvo tur, līdz sasniedz 4 gadu vecumu. Tad tas atkal atgriežas upē un smiltīs izmet ikrus.
 
 
Mūsu nākamā pieturvieta bija kultūras pils Ziemeļblāzma (saite1, saite2). Vēlāk mēs devāmies uz Rīgas centru, kur visas ekskursijas dalībnieces, kopā 19 sievietes, noskatījās 11 munūšu 5D filmu par Rīgu. Tā bija vienreizēja pieredze. Ekskursijas noslēgumā mēs viesojāmies pie jauna uzņēmēja, kas bija uzsācis savu uzņēmējdarbību, gatavojot vīnus no bērzu sulām. Tur visiem tika sarīkota dažādu vīnu, ieskaitot dzirkstoša vīna, līdzīga šampanietim, degustācija. Taču vīni ir ļoti dārgi un tiek pārdoti galvenokārt Vācijā. Braucot mājup, mēs iegriezāmies lielveikalā Rimi, kas sievietēm, šķiet, bija vissvarīgākais objekts šajā ekskursijā, un vēlu vakarā mēs atkal bijām mājās.
 
Ziemassvētkos tiek plānots sieviešu kluba "Kamene" pasākums.