Aktivitātes 2013
 

Plānotās aktivitātes
Septembrī mēs uzsākām jaunu projektu "Kultūras gidi aktīvām vecumdienām".

Sakarā ar augstākminēto projektu mums būs darba tikšanās šāgada novembrī un nākamā gada janvārī un februārī.

 

 
Vasaras aktivitātes Rites tautskolā mākslinieces Māras Daugavietes dāvinātajā gleznā. Jā jūs vēlaties uzzināt vairāk par Māras Daugavietes daiļradi, apmeklējiet viņas mājas lapu internetā: www.maras-pictures.com
 
Ģenerālā asambleja Rites tautskolā
Šogad Ģenerālā asambleja Rites tautskolā notika 11.maijā. Kopā tā pulcēja 22 atbalstītājus, no kuriem 6 bija dāņi. Kā jau ierasts, viss noritēja pēc iepriekš apstiprinātas dienas kārtības: skolas padomes priekšsēdētāja Mirdza Trakina apkopoja iepriekšējā gadā paveikto. Viņas ziņojumu papildināja padomes locekle Natālija Grīnvalde par divām bērnu vasaras nometnēm – radošajām darbnīcām, proti, animācijas darbnīcu un teātra kursiem. Tautskolas direktors Niels Bendix Knudsen īsumā pastāstīja par kokgriezēju kursu rezultātiem, bet Lidija Ozoliņa pateicās par saņemto humanitāro palīdzību Biržu internātskolai, Neretas krīzes centram un invalīdiem. Savukārt Lis Nielsen pastāstīja par pagājušā gada septembrī Kopenhāgenā notikušo informatīvo rokdarbu tirdziņu, kura laikā tika izveidots apvienotais Latvijas – Dānijas stends, kur tirgoja Latvijā adītas zeķes. Līdzīgs tirdziņš norisinājās arī Ziemassvētku laikā, un visi iegūtie līdzekļi tiks izmantoti šāgada kursu finansēšanai. Debašu laikā tika izteikts priekšlikums izveidot Rites tautskolas teritorijā "Zaļo klasi", nojumi ar ugunskura vietu, kur varētu darboties arī lietus laikā, šādi veicinot vides izglītību un dabas aizsardzību. Oficiālā daļa noslēdzās ar valdes vēlēšanām. Jaunajā valdē īpašu izmaiņu nav – dāņus pārstāvēs tie paši cilvēki, kas pagājušajā gadā, latviešus pārstāvēs viena jauna padome locekle Janīna Bičole. Tradicionāli Ģenerālās asamblejas noslēgumā sekoja svētku mielasts, un visus klātesošos priecēja muzikants no Lietuvas.
 
 
Senioru kursi Rites tautskolā
Šogad pirmo reizi Rites tautskolas vesturē notika senioru kursi, kas tika organizēti pēc vietējo pensionāru lūguma, un tie ilga 4 dienas, no 12. līdz 15. maijam. Pagājušā gada Ģenerālās asamblejas viesis un tautskolas atbalstītājs Henrik Ahnfelt Mollerup bija ziedojis 10000 dāņu kronu (LVL 1000), tādēļ bija iespējams organizēt šos pirmos senioru kursus. Mēs bijām iekļāvuši programmā arī pensionāru izmitināšanu skolā, taču šī ideja neguva atbalstu.
Pirmajā kursu dienā bija paredzēta ekskursija, kurā devās cilvēki no Neretas, Viesītes, Elkšņiem un Druvām – kopā 22 seniori divos mazos autobusos. Mēs apmeklējām Likteņdārzu, kas tiek veidots uz salas pie Kokneses. Taču pirmais mūsu pieturas punkts bija Krustpils pils, kur mums mums bija organizēta tūre gida pavadījumā, un kur mēs redzējām padomju laiku stilā iekārtotu istabu. Tad mēs devāmies uz Liepkalniem. Tur mūs gaidīja siltas pusdienas uz terases Daugavas krastā, turklāt mums bija iespēja klātienē vērot kā tiek cepta maize. Visbeidzot mēs aizbraucām uz Likteņdārzu (skatīt galeriju). Tā ir vieta, kur satiekas pagātne, tagadne un nākotne, lai dotu mierinājumu pagātnei, spēku šodienai un iedvesmotu piepildīt savus sapņus nākotnē. Mēs nopirkām kociņu, pat nespējot noteikt tā šķirni, un tad visi kopā to iestādījām. Tam tika piešķirts kārtas numurs 1554, un tagad mēs varam sekot tā augšanai Internetā. Tur jau bija sastādīts daudz kociņu, un plāksnītes uz tiem liecināja, ka tie iestādīti par piemiņu tuviniekiem, kuri miruši izsūtījumā Sibīrijā. Tur var iegādāties arī mazu bruģakmeni, kurā tiktu iegravēts jūsu vai jūsu tuvinieka vārds, un šis bruģakmenis tiktu ieklāts uz takas, kas ved uz lielu amfiteātri. Kā atzīmēja viens no ekskursijas dalībniekiem – daži no mūsu tuviniekiem, kad viņi nomira, nekad nav saņēmuši piemiņas akmeni, tagad viņi to saņem. Likteņdārza ierīkošanas konkursā uzvarēja japāņu ainavu arhitekts Shunmyo Masuno. Pēc Likteņdārza apmeklējuma mūsu ekskursija bija noslēgusies, mēs sēdāmies autobusos un visi devāmies mājup.
Nākamajās dienās atnāca mazāk senioru, taču kursi notika, un visi, kuri tajos piedalījās, pauda prieku un pateicību. Un mēs ceram, ka nākamreiz tie izdosies vēl lielāki un labāki.
 
Noslēdzies projekts "Seniori skolā"
Sdarbībā ar Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolu, Latvijā, Pārupas skolu Odensē, Dānijā un Tautas Universitāti Karlskronā, Zviedrijā ir tapusi rokasgrāmata "Seniori skolā".
Projektu atbalstīja Eiropas Savienības Gruntvig programma un Nordplus Horizontal.
Rokasgrāmatu var apskatīt šeit: angļu, latviešu, dāņu un zviedru valodās.
 
Animācijas darbnīca jūnijā (skat. galeriju)
Arī šogad notika animācijas darbnīca 24 bērniem vecumā no 7-10 gadiem. Bērni palika skolā uz nedēļu. Lolita Šteinberga mācīja animāciju kopā ar Natāliju Grīnvaldi, Lidiju Ozoliņu un Līgu. Uz divām dienām atbrauca māksliniece Ilze Dilāne un mācīja bērniem, kā iegūt papīru no auduma. Pēc tam no papīra un fotogrāfijām izveidoja jauku animācijas filmu. Tā bija veiksmīga nedēļa. Galerijā jūs varat redzēt rezultātu. Šo pasākumu ir atbalstījis Dānijas Kultūras institūts Rīgā.
 
Gleznošanas kursi (skat. galeriju)(II daļa)
26., 27. un 28. jūnijā mums bija gleznošanas kursi, kuros piedalījās 10 sievietes. Kursu pasniedzēja un grupas atbalstītāja bija māksliniece Maija Daugaviete. Studentes bija ļoti aizņemtas un smagi strādāja un noslēgumā sasniedza lieliskus rezultātus. Gleznas vēlāk tika izstādītas vietējā bibliotēkā.
 
Vasaras kursi sievietēm (skat. galeriju)
Arī šogad vienu nedēļu jūlijā mēs atvēlējām sieviešu vasaras skolai. Tajā darbojās daudzas darbnīcas: nodilušu (filca) cepuru izgatavošana, somu un groziņu aušana, rotaslietu izgatavošana, izšūšana un tamborēšana, šaļļu adīšana un filca attēlu veidošana. Šogad kursus vadīja divas dāņu skolotājas, Hanne Dibmose un Konija Rasmussena, pārējās skolotājas bija no Latvijas. Vairumā dienu dalībnieču skaits sasniedza 30-40, un viss beidzās ar jauku padarītā izstādi.
 
Skauti Saukas dabas parkā jūlijā (skat. galeriju)
Nacionālajā parkā, Saukas dabas parkā, kas atrodas aptuveni 200km uz DA no galvaspilsētas Rīgas, tika rīkota vasaras nometne ar latviešu un turku jauniešu, kā arī 5 skautu no Dānijas piedalīšanos. Nometne norisinājās 29. nedēļā.
Nometnes mērķis bija ierīkot dabas taku, kas tika uzsākta pirms dažiem gadiem, ar dažādām instalācijām, lai uz tām varētu veikt fiziskās aktivitātes. Turklāt, dažādu tautību jauniešu kopiena bija daļa no konceptuālās sistēmas.
Projekta atbalsta grupu sastāda Asociācija Dānija-Latvija, kā arī Nacionālo parku un Vides un tūrisma attīstības klubs Rudītes Urbacānes personā.
Piešķirts finansiālais atbalsts no vietējās pašvaldības, ziedojumi no Henrik Mollerup un Sv. Georga ģildes Dānijā, un Roskildes Hedebo rajona ģildēm.
Niels Bendix bija pušu kontaktpersona un koordinators Latvijā pirms un skautu uzturēšanās laikā, un Helge Andersen uzturēja sakarus ar skautiem un Sv. Georga ģildi.
 
Dāņu koris viesojas Latvijā (skat. galeriju)
Jau 25. reizi Rīgā noritēja slavenie latviešu Dziesmu svētki, un šī pasākuma ietvaros viesu vidū bija Caroline Amalie koris no Lyngby. Ceļojumam bija 3 galvenie mērķi: izbaudīt Dziesmu svētku gaisotni Rīgā, satikt vienu vai vairākus korus no Latvijas un iegūt kaut vismazāko priekšstatu par "Austrumeiropas" valsti gan ar pilsētas, gan lauku vidi.
Kori Rīgā sagaidīja Evija no kora Ale no Alojas, kas atrodas netālu no Limbažiem. Pirmā uzstāšanās notika Vērmanes dārzā, kur jau dziedāja, dejoja un muzicēja gan uz lielās, gan uz mazās skatuves, un tur bija daudz stendu ar Latvijas amatnieku izstrādājumiem. Koris turpināja savu uzstāšanos Mazajā ģildē, un vakarā konsultējās ar ārvalstu koriem.
Nākamajā dienā koris piedalījās mēģinājumā Mežaparkā, tādā veidā iegūstot milzu pieredzi, bet vakarā devās uz Mazo ģildi, kur noklausījās dāņu kora Carmina no Kopenhāgenas priekšnesumu.
Tad koris devās uz Neretu un pāris dienas viesojās un nakšņoja Rites tautskolā. Viesošanās laikā bija radošā darbnīca ar kori no Neretas, kas beidzās ar koncertiem pansionāta dārzā un katoļu baznīcā.
To visu bija organizējuši Jesper un Aase Lundbye, kuriem šajā apkaimē pieder vasaras māja.
 
Teātra darbnīca bērniem (skat. galeriju)
25 bērni vecumā no 7-16 no Rīgas, Ķekavas, Jēkabpils, Skrīveriem, Neretas un Rites pulcējās Rites tautskolā uz teātra darbnīcu, kas notika no 29. jūlija līdz 2. augustam. Šogad to vadīja divi pasniedzēji no Dānijas - Martin Hermansen un Lise Bonde. Šajās 5 noslogotajās dienās bērniem nācās ne tikai iestudēt lugu, bet arī parūpēties par tērpiem un pašrocīgi izgatavot rekvizītu. Dekorāciju veidošanā mums savu palīdzības roku sniedza māksliniece Maija Daugaviete, bet par disciplīnu rūpējās skolotāja Lidija Ozoliņa.
Muzikālās izrādes pamatā bija stāsts par mīlas dievieti, kura lēnām mira no pasaulē valdošā ļaunuma, kariem, noziedzības, strīdiem un piesārņojuma. Un tikai patiesa mīlestība - kā mātei pret savu bērnu - viņu spēja atkal glābt.
 
 
Rokasgrāmatas "Seniori skolā" prezentēšana (skat. galeriju)
Trešdien, 11. septembrī visās trijās dalībvalstīs - Dānijā, Zviedrijā un Latvijā - vienlaicīgi tika atzīmēta mūsu rokasgrāmatas "Seniori skolā" publicēšana. Tas notika Odensē Dānijā, Karlskronā Zviedrijā un Neretā Latvijā.
Latvijā rokasgrāmatas izdošanai veltīts pasākums notika Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā. Skolas zālē pulcējās skolēni, novada un pašvaldību vadītāji, kā arī skolotāji un paši seniori.
 
 
Rites tautskolu pārstāvēja Nils un Lis, un viņi bija atveduši sev līdzi 6 viesus - pa diviem no Igaunijas, Lietuvas un Dānijas. Svinīgais pasākums iesākās ar viena skolēna klavierspēles koncertu, pēc tam uzstājās 4. klases dejotāji, sekoja uzrunas un fragmentu priekšlasījumi no grāmatas, un visbeidzot pati prezentācija. Viss pasākums ilga vairāk nekā 2 stundas. Noslēgumā visi devās uz skolas parku, kur bija sagatavots daudz balonu ar uzrakstu "Seniori skolā", un pie katra balona piestiprināta zīmīte ar grāmatas URL internetadresi. Skolēniem izdalīja balonus, un tad, atskanot gavilēm un applausiem, tos visus reizē palaida lidojam. Tas bija ļoti jauks pasākums, kas tika atspoguļots arī presē.
 
Jauns projekts: "Kultūras gidi aktīvām vecumdienām"
Esam uzsākuši jaunu projektu: "Kultūras gidi aktīvām vecumdienām".
Īsumā šis projekts ietver sevī dažu cilvēku apmācīšanu par kultūras gidiem tā, lai viņi varētu palīdzēt cilvēkiem, kuri nekad nav apmeklējuši kultūras pasākumus vai ir neaktīvi sabiedriskajā un kultūras kontekstā, iegūt šo pasākumu apmeklējumu pieredzi.
Mēs sadarbojamies ar Tartu dienas augstskolu Igaunijā, RMDA skolu no Lietuvas un Musisk Folkeoplysnings Forbund no Dānijas.