Aktivitātes 2012

 
Plānotās aktivitātes 2012.gadā
Angļu valodas kursi no 2. līdz 6.janvārim, pasniedzēja Gita Skrebele.
Darba grupas tikšanās no 11. līdz 15.aprīlim projekta HVSIS (Handbook Volunteer Seniors in Schools) ietvaros, kas ir Dānijas, Latvijas un Zviedrijas kopprojekts, ko atbalsta un finansē Nordplus. Projekta ilgums ir 2 gadi, un šajā laikā pensionāri no Dānijas, Latvijas un Zviedrijas sanāks kopā, lai sarakstītu rokasgrāmatu kā palīglīdzekli citām skolām uzsākt līdzīgus projektus pie sevis.
Rokdarbu darbnīca sievietēm no 2. līdz 6. jūlijam.
Teātra darbnīca bērniem no 8. līdz 13.jūlijam, ko vadīs Peter Thybo Sorensen.
Kursi kokgriezējiem no 12. līdz 19.augustam kopā ar Janis Kopiske. Pirmo reizi Janis Kopiske viesojās Rites tautskolā 2010.gadā (skat. galeriju).

 

Ģenerālā asambleja
Ģenerālā asambleja notika 2012. gada 19. maijā. Tautskolas padomes priekšsēdētāja Mirdza Trakina un skolas direktors Niels Bendix Knudsen stāstīja klātesošajiem par gada laikā notikušajām aktivitātēm un kursiem. Šogad asamblejā piedalījās 25 tautskolas atbalstītāji. Skolas padomes vēlēšanās visi latvieši tika pārievēlēti vēlreiz, tikai Bent Gammelgaard tika jaunievēlēts no dāņu puses. Pēc oficiālās daļas sekoja Elkšņu kora uzstāšanās un tradicionālās svētku pusdienas ar sarunām pie kafijas tases.
 
Tulkotāja saņem ziedus no Lis
 
Elkšņu koris
 
Tradicionālais kafijas galds pēc svinīgās daļas
 

Animācijas darbnīca bērniem (skat. galeriju)
Gluži tradicionāli, jau piekto gadu Rites tautskolā vasaras vidū piecas dienas ilga animācijas darbnīca. Četru skolotāju komandas vadībā aktīvi un neatlaidīgi darbojās 28 bērni vecumā no 6 līdz 14 gadiem. Mierpilnajos laukos baudījām visam pāri esošo dabas klusumu, ko dažbrīd pārtrauca kāds traktors vai cits spēkrats. Tiesa, tautskolas ēku mēs visi ierībinājām ne pa jokam, jo sparīgi aizvadījām savu ikdienu. Taisnība ir tiem, kas apgalvo – jo vairāk dara, jo vairāk paspēj – mēs mācījāmies strādāt komandā, iepazināmies ar dabas zinātnēm, uzzinot nedzirdētas lietas par ūdens apriti dabā, dinozauru izmiršanu, augu attīstību, dzīvnieku astēm, piramīdām, barības ķēdēm, putnu dzīves ciklu un ziloņu evolūciju, iesaistījām filmu scenārijos bumbas tēlu kā vienojošo elementu, veidojām un pēc tam dancinājām papīra lellītes, ko mums iemācīja gatavot māksliniece un dekoratore Maija, gaiņājām šurpu turpu un audzējām makaronus, kā arī veidojām brīnumu filmiņu ar pašiem. Visi kopā filcējām mīlīgus zvēriņus, izšuvām pateicības kartiņas, veidojām papīra kaķīšus. Protams, ka mēs spēlējām rotaļas un atpūtāmies, jo citādāk nebūtu iespējama tāda rosme. Pie mums viesojās dāņi, kas iemācīja nometnes vadošo skandināmpantu un spēli (Sum–ba–dium), kā arī bija sarūpējuši mums aizraujošu stafeti ar pieciem kontrolpunktiem. Savā starpā sacentāmies nakts trasē un noslēguma dienā iepriecinājām vecākus ar rezultātu. Pārņēma savstarpēji pretējas sajūtas – gan gribējās mājās, gan vēl mazdrusciņ palikt. Daļai mūsu komandas šī bija atkal gaidīta vasaras sastāvdaļa, taču daži no mums bija pirmo reizi Ritē. Visi esam priecīgi, gandarīti, pateicīgi un enerģiski uzlādēti. Un tā – līdz nākošajai nometnei!

 

Vasaras kursi sievietēm (skat. galeriju)
Jūlijā mums bija vasaras kursi. Kopā tos apmeklējā 59 sievietes, daudzām no kurām līdzi bija bērni. Skola bija dzīvības pilna. Trīs latvietes no pagājušā gada piedāvāja organizēt kursus citām sievietēm. Divas no viņām, Helēna un Gaida, mācīja tamborēšanu, toties Agita piedāvāja rotaslietu izgatavošanu. No dāņu puses mēs bijām tās pašas, kas pagājušajā gadā: Hanne Dybmose, Aase Lundbye un Anna Nielsen. Hanne mācīja veidot dekorus un rotājumus no stieples pēc japāņu tehnikas. Aase šuva spilvenus, bet Anna veidoja mozaīkas. Arī Mārai Daugavietei bija sava grupiņa sieviešu, kuras gleznoja ar akrilu. Vēl var pieminēt pastkartīšu izgatavošanu no puķēm, kas veidotas no plāni sagriezta papīra strēmelēm un bagātīgi rotātas ar krepapīru un šokolādes konfekšu papīrīšiem. Sievietes cītīgi strādāja visu nedēļu, un noslēgumā bija apskatāma jauka izstāde par paveikto.

 

Teātra darbnīca Ritē (skat. galeriju)
Peter Thybo no Hvidovres Jaunatnes teātra Dānijā bija ieradies Ritē, lai mācītu pusaudžus vecumā no 10 līdz 16 gadiem. Tēātra darbnīcu Rites tautskolā apmeklēja 26 dalībnieki. Teātra pasniedzējs vēlējās, lai tā būtu muzikāla izrāde, tādēļ audzēkņiem bija jāatnes uz skolu tāda mūzika, kāda patīk viņiem pašiem un ko viņi klausās mājās. Sadarbībā ar Māru Daugavieti tapa skaisti un mākslinieciski tērpi un maskas. Izrādes pamatā bija mīlas stāsts starp diviem jauniešiem, no kuriem viens pārstāvēja mežu zemi, bet otrs ūdens pasauli, un viņiem nebija lemts būt kopā. Šajā izrādē aktieri nerunāja, bet izmantoja maskas, mīmiku un mūziku. Stāsta noslēgumā par lielu pārsteigumu klātesošajiem vecākiem visi aktieri ielēca dīķī no pašgatavota plosta. Šajos teātra kursos kā skolotājas bija iesaistītas arī Natālija Grīnvalde un Lidija Ozoliņa.

 
Kokgriezēju kursi augustā (skat. galeriju)
Augustā mums bija kokgriezēju kursi ar Janis Kopiske kā skolotāju. Tā bija maza grupa no 4 cilvēkiem, jo Janis vēlas apmācīt tikai dažus cilvēkus vienā reizē, jo tad var vairāk laika veltīt katram apmacāmajam atsevišķi, turklāt jums jābūt īpaši piesardzīgiem, darbojoties ar motorzāģi. Katram tika iedots liels bluķis, un katram vajadzēja no tā kaut ko izveidot. Smaga darba rezultātā tapa divi ērgļi un divas pūces, bet pats skolotājs izgatavoja milzu sikspārni.