Aktivitātes 2008

Animācijas kursi bērniem

Vasaras nometne bērniem
Vasaras nometne bērniem "Bērni un puķes aug pretī saulei".

Rokdarbu kursi
   
Animācijas kursi bērniem

   
Skolotāja Ilze Ruska


Vecāki vērtē bērnu veikumu

   
   
Bērni un puķes aug pretī saulei

   
Sievietes šuj

   
Sievietes veido kaltētu ziedu kompozīcijas

   
Sievietes ada šalles

   
Meitene tamborē rozes