Aktivitātes 2007

Lieldienas
Lieldienu svinēšana Rites tautskolā.

Rokdarbu izstāde
Mēs sarīkojām nelielu vietējo sieviešu rokdarbu izstādi.

Pensionāru tikšanās
Rites, Elkšņu, Aknīstes un Gārsenes pašvaldību pensionāru klubu tikšanās pasākumā.

Ģenerālā asambleja
Muzikanti pie svinību galda ģenerālajā asamblejā.

Vasaras kursi
   
Lieldienu svinību galds

   
Rokdarbu izstāde

   
   
Pensionāru deju kolektīva priekšnesums

   
   
Henriks Mollerups tērzē ar latviešu sievietēm, Helēnu un Jolantu

   
Skolas direktors ar suni Viktoru pie jaunizraktā dīķa

   
Vecā virtuve pārtop par dzīvojamo istabu

   
Jaunie mākslinieki paraksta savus darbus

   
Skolotāji saņem ziedus