Aktivitātes 2005

Tautskolas padome no Rites viesojas Dānijā un Zviedrijā.
2005.gada augustā skolas padome no Rites viesojās Dānijā un Zviedrijā.
Nils Bendiks aizveda 5 tautskolas padomes biedrus no Rites uz Litorinas tautskolu Zviedrijā, kur viņus uzņēma Elsmari Mattsone, kā arī izrādīja Karlskronu un skolu.
Pēc tam visi devās uz Kopenhāgenu, kur viņus sagaidīja Lis Nielsena, kura bija organizējusi pilsētas un kanālu apskati. Vislielāko interesi viesi izrādīja par jauno metro - vilcienu bez vadītāja!! Viņi nespēja apslēpt savu sajūsmu.
Vēlāk viesi no Rites turpināja ceļu uz Baringas tautskolu, kur viņi uzturējās 3 diennaktis un piedalījās skolas padomes sapulcē. Viņi paciemojās arī Odensē, kur Netes Tomsenas mājā tika pacienāti ar kafiju. Ceļojuma noslēgumā tautskolas padomes biedri ciemojās pie Brigitas Molleres-Kristensenas Hvidovrē. Viņa izrādīja savu māju un vecu cilvēku aprūpes namu.


   
   Velta un Brigita pusdienojot pie Annas Nielsenas Kopenhāgenā

   
   Tautskolas padomes biedri Kopenhāgenas ielās

   
  Nils Bendiks un latviešu sievietes Baringas tautskolā

   
   Kafijas pauze pie Netes Tomsenas Odensē    
   Brigitas Molleres-Kristensenas dārzā