Aktivitātes 2005

Tautskolas padome no Rites viesojas Dānijā un Zviedrijā.
2005.gada augustā skolas padome no Rites viesojās Dānijā un Zviedrijā.
Niels Bendix aizveda 5 tautskolas padomes biedrus no Rites uz Litorinas tautskolu Zviedrijā, kur viņus uzņēma Elsmari Mattsson, kā arī izrādīja Karlskronu un skolu.
Pēc tam visi devās uz Kopenhāgenu, kur viņus sagaidīja Lis Nielsen, kura bija organizējusi pilsētas un kanālu apskati. Vislielāko interesi viesi izrādīja par jauno metro - vilcienu bez vadītāja!! Viņi nespēja apslēpt savu sajūsmu.
Vēlāk viesi no Rites turpināja ceļu uz Baringas tautskolu, kur viņi uzturējās 3 diennaktis un piedalījās skolas padomes sapulcē. Viņi paciemojās arī Odensē, kur Nete Thomsen mājā tika pacienāti ar kafiju. Ceļojuma noslēgumā tautskolas padomes biedri ciemojās pie Birgit Møller Kristensen Hvidovrē. Viņa izrādīja savu māju un vecu cilvēku aprūpes namu.Velta un Brigita, pusdienojot pie Anna Nielsen Kopenhāgenā


Tautskolas padomes biedri Kopenhāgenas ielās


Niels Bendix un latviešu sievietes Baringas tautskolā


Kafijas pauze pie Netes Thomsen Odensē


Birgit Møller Kristensen dārzā