Aktivitātes 2004

Jauniešu skatījums uz lauku attīstību Eiropā
2004. gada jūlijā S.O. "ACC Tautskolas Eiropai" ar ES programmas Jaunatne atbalstu realizēs projektu "Jauniešu skatījums uz lauku attīstību Eiropā". Projekts paredz Dānijas, Latvijas un Nīderlandes jauniešu apmaiņu.
Apmaiņas laikā jaunieši piedalīsies studiju vizītēs, varēs salīdzināt jauniešu lomu lauku attīstībā, attīstīt savu pieredzi sadarbībā ar pašvaldībām. Projekta mērķis ir veicināt starpkultūru attīstību, izmantojot tautskolu formātu. Projekta laikā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar visiem pārstāvētajiem reģioniem, varēs iepazīstināt pārējos ar savām etniskajām, reģionālajām un nacionālajām tradīcijām un vērtībām. Šai tēmai ir būtiska nozīme Latgales reģionā, jo uzmanība, kas veltīta infrastruktūras attīstībai, tiek centrēta lielajās pilsētās. Šis iemesls ir radījis un turpina radīt problēmas lauku rajonos. Kā piemēru var minēt bezdarbu, jaunu cilvēku plūsmu uz lielajām pilsētām, tai skaitā galvaspilsētu, tam sekojošu zemu ienākumu līmeni, vienaldzība attiecībā pret karjeras un izglītības izaugsmes iespējām, kā arī dzīves līmeņa pazemināšanos.
Projekta ietvaros tā dalībnieki izveidos kolāžas, kas atspoguļos projekta laikā iegūtos iespaidus. Šīs kolāžas pēc projekta realizēšanas tiks izstādītas Rites pagasta padomē, Jēkabpils Eiropas Savienības informācijas punktā, kā arī citās vietās.