Aktivitātes 2003

Rite, Latvija, Eiropa
S.O. "ACC Tautskolas Eiropai" ar Dānijas Ārlietu ministrijas atbalstu 2003.gada rudenī realizēja projektu "Rite, Latvija, Eiropa", kura ietvaros notika trīs pasākumi:
1. Rites tautskolas jaunās vadības tikšanās ar Dānijas un Nīderlandes sadarbības partneriem 25.-26. oktobrī. Tikšanās mērķis bija veicināt Eiropas dimensijas attīstību Rites tautskolā. Tikšanās laikā tika apspriesti plānotie sadarbības pasākumi, tajā skaitā, jauniešu apmaiņa 2004. gada vasarā, zemnieku apmācība un citi.
2. Seminārs jauniešiem, kas notika no 30. oktobra līdz 2. novembrim Rites tautskolā. Semināra mērķis bija veicināt jauniešu līdzdalību sabiedriski svarīgos procesos, konkrēti - iesaistīšanos diskusijā par Latvijas dalību Eiropas Savienībā, dažādu mērķgrupu iespējām šajā procesā, piemēram, jauniešu, uzņēmēju, kultūras darbinieku, zemnieku u.c. Semināra laikā jaunieši piedalījās mācību braucienos (tikās ar Jēkabpils pilsētas domes pārstāvjiem, bija Jēkabpils maizes kombinātā, zemnieku saimniecībā "Kalna Dambrāni", Krustpils muzejā, Jēkabpils ES Informācijas punktā). Savas zināšanas jaunieši grupās apkopoja ar iegūto teorētisko bāzi un praktisko pieredzi.
3. Studiju vizīte jauniešiem Rīgā 22. decembrī. Studiju vizītes laikā jaunieši apmeklēja Eiropas Komisijas delegāciju Latvijā, Saeimas ES Informācijas centru, Dānijas vēstniecību, Eiropas Kustību Latvijā un Klubu "Māja" - Jaunatne vienotai Eiropai.

Rite, vasara un es
No 2003. gada 11. - 20. jūlijam S.O. "ACC Tautskolas Eiropai" realizēja projektu - vasaras angļu valodas nometni "Rite, Summer and Me" ("Rite, vasara un es") Jēkabpils rajona bērniem. Nometnes mērķis bija radīt dalībniekiem iespēju mērķtiecīgi pavadīt brīvo laiku vasarā, apgūt jaunas angļu valodas zināšanas un datorlietošanas prasmes. Projekts tika realizēts ciešā sadarbībā ar Rites tautskolu šīs skolas telpās ar Rites pagasta, Dānijas-Zviedrijas atbalsta grupas un Jēkabpils rajona padomes atbalstu.
Nometnē piedalījās 22 Jēkabpils rajona bērni. Nometnes laikā viņi ne tikai papildināja savas zināšanas, bet arī ieguva jaunus draugus, piedalījās atraktīvos izklaidējoši-informatīvos pasākumos (piemēram, nakts trase, viktorīnas, pārgājiens, masku balle, deju vakars u.c.) un nodarbojās ar dažādu tehniku mākslas darbu veidošanu.