Aktivitātes 2002

Latviešu audzēkņi Snoghojas Informācijas tehnoloģiju augstskolā
Niels Bendix un Lis Nielsen devās mājup uz Dāniju kopā ar četriem latviešu jauniešiem. Viņi ir saņēmuši stipendiju mācībām Snoghojas IT augstskolā. Ar divām vieglajām automašīnām viņi 33 stundu laikā šķērsoja Lietuvu, Poliju un Vāciju.

Latvijas Vides Aktīvistu kluba samits
No 11. līdz 13. janvārim aptuveni 50 biedru rīkoja VAK Ģenerālo asambleju Rites tautskolā. VAK ir vides aizsardzības organizācija, Dānijā līdzīgas organizācijas abreviatūra ir NOAH.

Ģenerālā asambleja
2002. gada 11. maijā Rites tautskolā norisinājās ikgadējā Ģenerālā asambleja, uz kuru bija atbraukuši 9 viesi no Dānijas un Zviedrijas, kā arī 25 latvieši.
Skolas direktors Niels Bendix Knudsen atskaitījās par pagājušajā gadā paveikto un svarīgākajām aktivitātēm. Tika pārvēlēta arī skolas padome, un tās sastāvs šogad palicis bez izmaiņām.
Savā pieredzē dalījās viešņa no Zviedrijas - Litorinas tautskolas Karlskronā direktore Elsmari Furuvall Mattsson.
Asamblejas laikā tika apspriesti arī šogad veicamie uzdevumi. Kā piemēru var minēt divu nedēļu bērnu nometni, kas šovasar notiks Rites tautskolā no 13.-22. jūlijam. Vēl viens no pamatuzdevumiem ir ciešāku saišu izveide starp līdzīgām tautskolām Latvijā un ārvalstīs, pateicoties kam nākotnā varētu īstenot kopīgus projektus.
Ģenerālā asambleja noslēdzās ar kopīgām vakariņām un balli.

Es Eiropā!
S.O. "ACC Tautskolas Eiropai" no 2002.gada 31.oktobra līdz 3.novembrim realizēja semināru "Es Eiropā!" 20 Jēkabpils rajona vidusskolēniem. Projekta mērķis bija veicināt vidusskolēnu zināšanas un interesi par Eiropas Savienības jautājumiem, tādejādi rosinot viņus piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā.
Četru dienu semināra laikā jauniešiem tika sniegta informācija par Latvijas un Eiropas Savienības attiecībām, viņi veidoja informatīvu materiālu, ko tālāk izmantot, diskutējot par ES jautājumiem savās skolās, iepazinās ar Eiropas Savienības informācijas punkta Jēkabpilī darbību, kā arī ar Sēlijas novada Valsts robežsardzes darbu saistībā ar Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā. Projekta rezultātā jaunieši ieguva jaunas zināšanas un pieredzi, kā arī aktīvi pavadīja rudens brīvdienas.