Rite Folkehøjskole

Rite Folkehøjskole er en privat selvejende institution, som har hjemme i Rite kommune, Viesite region, Letland. Skolebygningerne giver både mad og husly samt undervisning til unge studerende.

Formålet med institutionen er at støtte et nyt system af voksenuddannelse i Letland ved at lave en Folkehøjskole inspireret af den Danske tradition for Grundtvigske Folkehøjskoler. Det betyder at det overordnede mål for skolen altid må være oplysning af mennesker for derigennem at give studenterne muligheden for at udvikle autoritet, åbenhed, energi og en stærk forpligtigelse til demokratisk styre og værdier.

Målene nås ved:
- at tilbyde internatkurser for voksne, som i løbet af kurserne lærer og bor sammen med deres lærere,

- en pædagogisk og almen atmosfære af ligeværdighed, åbenhed og tolerance, som altid respekterer den studerendes personlige integritet. Effekten af undervisningen må aldrig blive målt ud fra eksamener og karakterer.

- en læseplan uden politiske eller religiøse mål.

- en undervisningspraksis som altid giver plads til en åben dialog

- der skal tilbydes generelle fag som får den studerende til at værdsætte Letlands historie, sprog og samfund og som samtidig udvikler respekt for demokratiske principper og kulturelle værdier hos andre folkeslag.

- Ved at tilbyde generelle fag som understøtter deres personlige kreative, sociale og professionelle udvikling.

Driften af skolen finansieres af frivillige bidrag fra medlemmer af støttekredsene i Danmark og Letland, betaling for kurser og støtte fra nationale, regionale og lokale lettiske og nordiske regeringer. Desuden støtte fra private fonde.