Aktiviteter 2014

 
Planlagte aktiviteter
Sidste år i september startede vi projektet “Culture Guides for Active Ageing”.


Kultur Guide projektet oktober

Vi forsætter med vores kulturguide projekt fra 2013. Vi har haft forskellige aktiviteter, vi er fortsat med bankospil og filmklubben og vi har haft en ekskursion i oktober. Vores kulturguider Brigita Lace, Lidija Ozolina og Mirdza Trakina er stadig aktive og finder nye folk og laver arrangementer.
 
Status for det nye projekt med Kultur guider for aktiv aldring
Ideen var at Højskolen skulle finde og uddanne nogle aktive ældre til at hjælpe og sørge for at andre ældre mennesker fik nogle kulturoplevelser. Mennesker som sidder hjemme af forskellige grunde og aldrig får nye indtryk og inspiration.
Disse oplevelser kunne være en udflugt til en park, koncert, teater eller film.
Det kunne være et bankospil med efterfølgende mad i hyggeligt socialt samvær, som hjalp de ældre med at få et nyt netværk, lære nye mennesker at kende.
Højskolens kreds er mange aktive folk, skolen udvalgte en gruppe på tre – Brigita Lace, Lidija Ozolina og Mirdza Trakina, og afholdt det første mødekursus den 17. september.
Her blev deltagerne informeret om:
Hvad ideen består af;
Hvordan man kontakter folk;
Hvordan man motivere;
Hvordan man organiserer begivenheder, herunder hvilke kulturelle ting der kunne være anvendelige i vores område;
Hvordan man finder instruktører via internet.
Instruktørerne kontaktede de lokale institutioner og på det nærliggende plejehjem blev der afholdt det første præsentations møde til afdækning af interesse og behov. Det lokale bibliotek og et andet plejehjem i området var repræsenteret.
På Rite Højskole arrangerede og afholdt de tre kulturguider søndag eftermiddag den 26. oktober et Bankospil med kaffe og kage.
 
 
25 personer mødte op på trods af regnvejret. Der var desværre for få af de ældre mennesker, som aldrig får nogen kulturoplevelser. Men ideen bredte sig til den nærliggende by, som kort tid efter også lavede banko.
Det næste kursus for kulturguiderne planlægges til at være i februar og desuden vil der blive lavet et forsøg med at lave en filmklub med efterfølgende spisning.
 
Seniorer på besøg i april
I dagene fra 28. april til 5. maj 2014 havde vi besøg af 16 seniorer fra Odense, de var alle seniorer i skolerne i Odense. 4 af dem havde været her før i forbindelse med vores store senior projekt for 2 år siden. Vi havde et varmt gensyn med både seniorerne og ledelsen på Nereta skole. Ud over dette besøg var vi rundt til de nærmeste seværdigheder og vi havde en smuk sammenkomst med skolens nærmeste og seniorerne fra Nereta. Besøget afsluttedes med en tur til Cesis og Riga.
 
 
Generalforsamling i maj
Lørdag den 31. maj 2014 afholdt vi den 20. generalforsamling på skolen. Vi startede om eftermiddagen og der var et stramt program, idet vores lettiske kulturguide Lidija Ozolina også skulle fortælle om vores kulturguideprojekt. Vi havde også besøg af en seniorer klub fra Suvainiskis i Litauen og mange mennesker var mødt op og fyldte salen. Generalforsamlingen gik som planlagt med formandens beretning i form af billeder fra årets gang og med valg af bestyrelse viste det sig at alle i bestyrelsen gerne ville fortsætte deres arbejde og blev genvalgt.
Efter generalforsamlingen var der dækket op på fire borde med lækker mad i spisesalen og 52 personer blev bænket tæt. Under maden gav både danskere, letter og litauer bidrag til underholdningen. Især var det flot da tre kvinder på omkring 80 rejste sig og sang en gammel litauisk sang med stemmer fra urdybet.
 
 
Formand Mirdza Trakina havde fået arrangeret en flot udstilling af kvindernes håndarbejde i skolestuen, som deltagerne kunne se.
 
Sommerkursus i juli
I begyndelsen af juli havde vi vores sædvanlige sommerkursus for kvinder. Denne gang deltog også en del damer fra Akniste og de var vældig glade for at være med.
Sommerkurset er et kursus med håndarbejdsaktiviter og i år havde vi været så heldige at få danske Lisbeth Andersen på besøg på skolen i en uge for at undervise i perlestrik. Vi havde også tre andre danskere med i de forskellige workshops, Jesper og Aase Lundbye støttede igen i år. Denne gang havde de valgt at lave lamper af tomme balsamflasker og folde lampeskærme af tapet. (Se billede)
Bent Gammelgaard lavede opsatsfade af tallerkner. Han borede hul midt i i tallerkenerne, som så blev til fine opsatser ved at sætte en gevindstang gennem tallerknerne.
De er alle danskere som frivilligt giver et nap med på skolens kurser om sommeren og andre er velkomne, hvis I har lyst og har en god idé til noget man kan fremstille. Fra lettisk side havde vi, som lærere, to dygtige damer, der flettede kurve af pil: Sandra og Sandra Trakina.
Ritma Vainovska fremstillede små puffer (små skamler) ud af plastikflasker som blev samlet og limet sammen med tape og betrukket, en ide fra internet. Desuden blev der flettet tasker af kaffeposer og flettet kurve af stofstrimler, hæklet sutsko og lavet fine kort. Dette kursus er som altid godt besøgt.
 
Spejderlejr i juli
I nationalparken ”Saukas dabas parks”, som ligger ca. 200 km SØ for hovedstaden Riga, har der igen været afholdt en sommerlejr med deltagelse af unge letter samt og 4 spejdere fra Danmark. Formålet med lejren var en udbygning af en natursti der var påbegyndt for få år siden med forskellige aktiviteter og installationer. Stien skal gå op til Ormankalns, et af de højeste punkter i Letland, 181 m over havet. Desuden var fællesskab mellem unge af forskellig nationalitet en del af idegrundlaget for lejren. Gruppen bag projektet er Foreningen Danmark – Letland, ”Nationalparken og naturbeskyttelse” og ”Tourism development Club” ved Rudite Urbacane.
Der er ydet økonomisk støtte fra den lokale kommune, donation fra Henrik Mollerup, Y`s Men og Sct.Georg Gilderne i Danmark samt gildet i Roskilde Hedebo distriktet. Niels Bendix og Aase Lundbye har været kontaktperson og koordinator til parterne i Letland før og under opholdet.
 
Malerkursus i juli
Igen i år var der interesse for et malerkursus for kvinder og Maija Daugaviete underviste et lille hold i juli.
 
 
Dukketeater i juli
Vi arrangerede også dukketeaterkursus for mindre børn fra klokken 9.00 – 14.00 hver dag i en uge. Natalija Grinvalde og Maija Daugaviete underviste i at fremstille dukker og sluttede af med at spille en forestilling for børnenes forældre. Den hed: ”Doven Gonza”. Både børnene og lærere havde en fin uge.
 

 
Besøg fra Them i august
Den 6. august kom en bus fuld af personer fra Them forbi skolen og fik frokost og forstander Niels Bendix fortalte om højskolen.
 
 
Tysklandsbesøg i september
In september Niels Bendix Knudsen og Lis Nielsen besøgt August-Claas Schule i Harzewinkel. Besøget var finanseret af EU Erasmus+ mobility. Målet var at få inspiration til at videre udvikle projektet ”Seniorer i Skolen”. De besøgte skolens Ausenwerkstatt og så deres projekt JAU, hvor unge og ældre pensionerede håndværker arbejder sammen.
 
Kvindeklub i oktober
For mange år siden da højskolen lige var startet, blev der også grundlagt en kvindeklub ”Kamene”, som betyder humlebi. Det var den bi, som havde bolig i jorden, den var lige så flittig som kvinderne, sagde man. Klubben afholdt i begyndelsen møder på Rite højskolen, men flyttede til kommunens bygninger i Druvas, nu Ciruli, da det var nemmere om vinteren. Sidste år blev klubben imidlertid smidt ud af kommunens bygning og fik ikke noget andet sted at være, så de er nu begyndt på højskolen igen. De har møder en gang om måneden og der har været vist film og spillet banko. En af klubbens aktiviteter var også en dag hvor kvinderne fremstillede hængekøjer ved hjælp af fingerstrikning.
 
 
Ekskursion i oktober
I oktober var der en heldags ekskursion for alle medlemmer af højskolen. Turen var organiseret af bestyrelsesformand Mirdza Trakina og bogholder Ritma Vainovska. Klokken 7.30 gik turen til Carnikava, nordøst for Riga, hvor vi smagte lampretta (på lettisk nēģi) som blev ristet over gløder og spist fra halen af. Lamprettaen er en snyltefisk, (ligner ålen) som svømmer fra floden ud i havet og lever der, til den er 4 år gammel, hvorefter den vender tilbage til floden og lægger sine æg i sandet.
 
 
Derefter så vi et flot slot Ziemelblazma (link1, link2), i nærheden og kørte så til Riga hvor damerne, 19 stykker, var inde og se en 5D film om Riga på 11 minutter. Det var de alle begejstrede for. Vi sluttede af med at besøge en ung iværksætter, som havde fået den i idé at lave vin ud af birkesaft. Der var smagsprøver til alle og han lavede både vin og champagne af birkesaften. Men det var dyrt og blev mest solgt til Tyskland. Efter et besøg i en stor Rimi butik, hvor kvinderne lige skulle have det mest nødvendige, kørte vi tilbage til Rite, hvor vi var kl. 20.30 om aftenen.
 
Der planlægges julearrangement af kvindeklubben ”Kamene”.