Aktiviteter 2013

 
Planlagte aktiviteter
I september startede projektet “Culture Guides for Active Ageing”.


Vi vil have møder med kulturguiderne i november, januar og februar måned.
 
 

Skolen om sommeren med all dens aktivitet. Malet af Mara Daugaviete. Se mere på hendes hjemmeside: www.maras-pictures.com

 
Generalforsamling på Rite Højskole
Den 11. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling På Rite Højskole. Der var mødt 22 medlemmer op, heraf 6 danskere. Som sædvanlig blev den udsendte dagsorden fulgt og skolens formand Mirdza Trakina opsummerede årets begivenheder i ord og billeder. Hendes rapport blev suppleret af bestyrelsesmedlem Natalija Grinvalde, der fortalte om sommerens børnekurser, animation og teater. Skolens leder, Niels Bendix fortalte kort om træskærerkurset og bestyrelsesmedlem Lidija Ozolina takkede for den modtagne støtte til Birzu kostskoles sportsafdeling og for støtten til Neretas krisecenter. Lis Nielsen, også bestyrelsesmedlem, fortalte om at Foreningen Danmark-Letland i september 2012 havde stået i en bod i København for at udbrede kendskabet til Letland. I denne bod solgte vi bl.a. lokale lettiske strikkevarer til fordel for arbejdet på Rite højskole. En tilsvarende bod havde vi på et julemarked også i København, denne gang dog i Rite Højskoles støttekreds regi. Under debatten blev det foreslået, at der på Rite indrettedes en „Grøn klasse”, så børn kunne komme og have lejrbål, få kendskab tilmiljøet og kende og bruge naturen. Den officielle del sluttede med valg. Fra dansk side var der genvalg til Aase Lundbye, Lis Nielsen og Bent Gammelgaard. Fra lettisk side blev Mirdza Trakina, Natalija Grinvalde og Lidija Ozolina genvalgt, mens der var nyvalg til Janina Bicole. Traditionelt var der derefter spisning og i år også med dans med musik fra en litauisk musikant.
 
 
Seniorerkursus på Rite Højskole i maj
For første gang afholdt vi et seniorerkursus på Rite Højskole. Det var efter ønske fra de ældre lokale folk. Fra den 12. maj til den 15. maj, 4 dage. Og da vi ved sidste års generalforsamling havde fået doneret 10.000 kr. af Henrik Ahnfelt-Mollerup, var det oplagt at forsøge at lave det første kursus. Vi havde lavet et program med overnatning, men det viste sig hurtigt at det var der ikke stor interesse for når det blev til virkelighed.
På førstedagen kørte vi på ekskursion og der var mødt folk fra Nereta, Viesite, Elksni og Druvas op, vi var 22 personer i to små busser. Vi skulle besøge Liktendarzs, en skæbne have som ligger på en ø tæt ved Koknese. Men først gik besøget til borgen i Krustpils, hvor vi fik en guidet tur og så et kontor indrettet som i Sovjettiden. Derefter kørte vi til Liepkalni. Hvor vi spiste varm middagsmad på terrassen ned til Daugava og derefter så vi på brødbagning. Så kom vi til Liktendarzs (se galleriet). Det er en have til minde om fortid nutid og fremtid. Vi købte et træ, en fyr, vi kunne ikke selv bestemme hvilken slags træ, og derefter gik hele flokken ud og plantede det. Herefter fik vi et nummer 1554 og så kan vi følge træet på internettet. Der var allerede plantet mange træer, og på sedlerne der var ved træerne, kunne man læse at det var til minde om slægtninge i Sibirien. Vi købte også alle en lille sten med vores navn, eller navne på slægtninge, som bliver lagt ned i en vej, som fører ned til et stort amfiteater. Som en af deltagerne sagde, nogle af vore slægtninge har aldrig fået en sten da de døde, nu får de en. Haven har været udbudt som konkurrenceide, og det var en japaner som vandt den. Måske var det fordi de selv havde mistet så mange folk i sin tid ved Hiroshima og Nagasaki fortalte guiden, at så forstod arkitekten hvad det drejede sig om. Og så ledes sluttede dagen og bussen kørte hjem.
De følgende dage kom der mindre seniorer, men kurset blev gennemført og seniorerne gav udtryk for glæde og taknemlighed. Og vi håber så at kunne gøre det større og bedre næste gang, idet dette jo var første gang.
 
Vi har afsluttet vores projekt "Seniorer i Skolen"
Manual til håndbogen "Seniorer i Skolen" er produceret i samarbejde mellem Janis Jaunsudrabins Skole i Nereta, Letland, Folkeuniversitetet i Karlskrona, Sverige og Paarup Skole i Odense, Danmark.
Projektet er støttet af EU`s Grundtvigs program og Nordplus Horizontal.
Du kan se håndbøger her: Engelsk, Lettisk, Dansk, Svensk.
 
Animations kursus på Rite i juni måned (se galleri)
Igen i år blev der afholdt kursus for 24 børn i alderen 7-10 år. Børnene boede på skolen i en uge. Lolita Steinberga underviste i animation, sammen med Nata Grinvalde, Lidija Ozolina og Liga. I to dage kom kunsteren Ilze Dilane på besøg og underviste børnene i at lave papir ud af stof. Derefter kombinerede man papir og billeder til en fin animations film. Det blev en vellykket uge. På billederne kan man se resultatet. Det danske Kulturinstitut i Riga har støttet kurset.
 
Malerkursus (se galleri)(Del II)
I juni måned havde vi et nyt kursus. Det var et malerkursus på 3 dage med Maya Daugaviete som lærer. Hendes mor Mara Daugaviete støttede. Der deltog 10 kvinder som arbejdede hårdt og intensivt og opnåede flotte resultater. Billderne blev senere vist på Neretas bibliotek.
 
Sommerkursus for kvinder (se galleri)
Igen i år afholdt vi sommerkursus for kvinder en uge i juli måned. Der var mange workshops hvor man blandt andet kunne: filte hatte, flette tasker og kurve, lave smykker, brodere, hækle og strikke sjaler og fremstille filtbilleder. I år var der to danske lærere, Hanne Dybmose og Conny Rasmussen, mens de øvrige lærere var lettiske. Antallet af deltagere var oppe på mellem 30-40 de fleste dage og det hele blev afsluttet med en flot udstilling af alle resultaterne.
 
Spejdere i Sauka Dabas Parks i juli måned (se galleri)
I Nationalparken, Sauka Dabas Parks, som ligger ca. 200 km SØ for hovedstaden Riga, har der har været afholdt en sommercamp med deltagelse af unge letter samt, tyrkiske unge og 5 spejdere fra Danmark. Campen blev afviklet i uge 29.
Formålet med campen var en udbygning af en natursti der var påbegyndt for få år siden med forskellige aktiviteter og installationer. Desuden var fællesskab mellem unge af forskellig nationalitet en del af idegrundlaget. Gruppen bag projektet er Foreningen Danmark–Letland, Nationalparken og Environment and Tourism development Club ved Rudite Urbacane.
Der er ydet økonomisk støtte fra den lokale kommune, donation fra Henrik Mollerup og Sct. Georg gilderne i Danmark og gilderne i Roskilde Hedebo distriktet. Niels Bendix har været kontaktperson og koordinator til parterne i Letland før og under opholdet og Helge Andersen har haft kontakt til spejdere og Sct. Georg gilde.
 
Dansk kor på besøg i Letland (se galleri)
Den berømte, lettiske sangfestival blev i år afholdt for 25. gang i Riga, og blandt gæsterne var Caroline Amalie koret fra Lyngby. Der var 3 hovedformål med turen: at opleve sangfestivalen i Riga, at møde et eller flere lettiske kor og at få bare et lille kendskab til et ”østeuropæisk” land - i byen såvel som på landet.
Koret blev mødt i Riga af Evija fra koret Ale i byen Aloja nær Limbazi. Og det blev først præsenteret for Vermanes Darzs. Her blev der sunget, danset og spillet fra både små og store scener, og der var masser af boder med lettisk håndværk. Turen fortsatte til ”Lille gilde” hvor der aftenen igennem var fri adgang til at høre udenlandske kor.
Næste dag var koret til generalprøve i Meza Parks, hvilket var en kæmpeoplevelse og om aftenen i ”Lille gilde” hvor man hørte det danske kor Carmina fra København.
Derefter kørte koret til Nereta og et par af dagene besøgte og overnattede koret på Rite Højskole. Hvor der var workshop sammen med koret fra Nereta og det sluttede med en koncert i plejehjemmets have og en koncert i den katolske kirke.
Det hele var arrangeret af Jesper og Aase Lundbye, som har sommerhus i området.
 
Teaterkursus på Rite (se galleri)
25 børn i alderen 7-16 år, som kom fra Riga, Kekava, Jekabpils, Skriveri, Nereta og Rite. De deltog i en uges teaterworkshop på Rite Folkehøjskole fra den 29. juli til den 2. august. Dette år blev workshoppen ledet at to lærere fra Danmark, Martin Hermansen og Lise Bonde. Gennem disse 5 dage skulle elverne ikke kun øve på teaterstykket men også lave kulisser og kostumer. Til dette havde vi stor hjælp af Maija Daugaviete igen i år, og til at holde disciplinen havde vi lærer Lidija Ozolina.
Musicalen var bygget på en fortælling om kærligheds gudinden, der langsomt dør, fordi verden styres af ondskab, krige, kriminalitet og forurening. Kun sand kærlighed - som moderkærlighed – kunne redde hende fra døden.
 
 
Udgivelse af håndbogen (se galleri)
Onsdag den 11. september fejrede vi vores bogudgivelse ”Seniorer i Skolen” i alle 3 projektlande, Danmark, Sverige og Letland på samme tid. I Danmark i Odense, i Karlskrona i Sverige og i Nereta i Letland.
I Letland var der en fin reception for udgivelsen af bogen på Janis Jaunsudrabins Skolen i Nereta. I salen sad alle skolens elever og borgmestrene for amt og byen, samt lærere og seniorer.
 
 
Rite Højskole var repræsenteret ved Niels og Lis og de havde medbragt 6 gæster, hvoraf der var 2 fra Estland, 2 fra Litauen og 2 fra Danmark. Receptionen startede med at en elev spillede et stykke musik, derefter dansede 4. klasse folkedans i nationalkostumer, så var der taler og oplæsning af bogen og til slut overrækkelse. Det hele varede vel 2 timer. Derefter gik alle ned på græsset foran skolen, hvor der var balloner, hvor der var påtrykt ”Seniorer i Skolen” og ved hver ballon var der hæftet en seddel med bogens webadresse. Eleverne fik lov at holde ballonerne og på samme tid blev de sendt til vejrs und jublen og klappen i hænderne. Et meget flot arrangement, som også kom i avisen.
 
Nyt projekt: ”Culture Guides for Active Ageing”
Vi er startet på et nyt projekt: ”Culture Guides for Active Ageing”.
Det handler i korte træk om at uddanne nogle personer til at være kulturguider, så de kan hjælpe personer, som aldrig oplever kulturelle begivenheder eller er aktive i sociale og kulturelle sammenhænge, til at få nogle kulturelle oplevelser.
Vi samarbejder med en skole i Estonia, Tartu Folkhigh School, en skole i Litauen RMDA og Musisk folkeoplysningsforbund i Danmark.