Aktiviteter 2012
 

Planlagte aktiviter for 2012
Engelskkursus fra den 2. januar til den 6. januar ved lærer Gita Skrebele.
Møde i april fra den 11. -15 med projektet HVSIS (Handbook Volunteer Seniors in Schools), som er et projekt mellem Danmark, Letland og Sverige som støttes økonomisk af Nordplus. Projekt HVSIS (Handbook Volunteer Seniors in Schools) er et project hvor seniorer i skolen i de tre lande Danmark, Letland og Sverige arbejder sammen om at lave en håndbog og manual, for at få andre skoler til at begynde med at have seniorer I skolen. Nordplus støtter økonomisk og det er et projekt som forløber over 2 år.
Håndarbejds workshop for kvinder fra den 2. juli - 6. juli.
Teaterprojekt fra den 8.juli med Peter Thybo Sørensen.
Træudskærings kursus fra den 12. august til den 19. august med Janis Kopiske som lærer. For første gang Janis Kopiske besøgte Rite Folkehøjskole i 2010 (se galleri).

 

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen blev 2012 holdt den 19. maj. Formanden, Mirdza Trakina og forstander Niels Bendix fortalte om årets kurser og andre aktiviteter. Der deltog ca 25 skolekredsmedlemmer. Der var genvalg til den lettiske del af bestyrelsen, mens Bent Gammelgaard blev nyvalgt for den danske. Efter generalforsamlingen sang Elksni koret og der blev budt på kaffe.
 
Tolk får blomster fra Lis som tak
 
Elksni koret
 
Kaffe efter generalforsamlingen
 
Animationskursus for børn (se galleriet)
Traditionen tro afholdt vi på Rite Højskole for femte gang animationskursus. Det blev afholdt i august måned for de lokale børn. Lærerteamet bestod af 4 lærere og der deltog 28 børn i alderen fra 6 til 14 år. Vi nød den fredelig natur som nogle gange blev afbrudt af en traktor eller et andet køretøj. Vi brugte hele skolebygningen og det ord er sandt som siger: „at jo mere du gør, jo mere overkommer du.” Vi lærte at arbejde som et team, og nåede at lære om vandets kredsløb i naturen, dinosaurussers udryddelse, afgrøders udvikling, dyre haler, pyramider, fødekæder, fuglenes livscyklus og elefanternes evolution. Vi brugte det i vores egne tegnefilm. Vi lavede påklædningsdukker, som kunne bevæge arme og ben og blev undervist af kunstner og dekoratør Maija. Vi lavede film med makaronifigurer, og lavede film om os selv. Vi filtede små kæledyr, syede takkekort, lavede papir killinger. Selvfølgelig spillede vi også spil og slappede af. Vi fik besøg af danskere, der organiserede orienteringsløb for os. Og lærte os en sangleg: (Sum-ba-dium). Vi konkurrerede med hinanden i et natløb, og den sidste dag i lejren viste vi vores resultater for vores forældre. Og derefter kunne vi tage hjem tilfredse og glade og fulde af energi. Indtil næste lejr.

 

Sommerkursus for kvinder (se galleriet)
Igen i juli måned havde vi vores årlige sommerkursus for kvinder. Det har gennem tiderne udviklet sig og i år var det største vi har haft. Der var en masse børn og vi talte 59 kvinder, der besøgte kurset, nogle i hele ugen andre i enkelte dage. Flest var fra lokalområdet enkelte fra Jekabpils. Af danske lærere havde vi igen i år Hanne Dybmose, Aase Lundbye og Anna Nielsen. Hanne underviste i at lave japanske snore efter gammel teknik, snorene blev anvendt som halskæder, Aase syede puder og Anna lavede mosaik. Af lettiske lærere havde vi besøg af to udefra, en der underviste i papirkunst og en der underviste i at lave smukke blomsterbuketter med konfekt i. Desuden havde tre af vore faste lettiske kursister tilbudt at være lærere og undervise denne gang. To af damerne underviste i hækling, og den sidste lavede smykker. Så havde vi besøg af vores nye kunstneriske kontakt Mara Daugaviete, som havde undervisning i at male akryl billeder. Der blev arbejdet hektisk i en uge og det endte med en flot udstilling, hvor vi beså alle de færdige resultater.
 

Teaterkursus på Rite (se galleriet)
Det lykkedes igen i år at få Peter Thybo fra Hvidovre Ungdomsteater i Danmark til at instruere på teaterkurset for 10 – 16 årige. Der deltog i alt 26 elever. Emnet var teaterkoncert, hvor eleverne skulle tage deres yndlings musik med som inspiration for ugens arbejde. Mara Daugaviete fremstillede sammen med eleverne masker i papmache, som blev meget kunstneriske og smukke. Emnet var en kærlighedshistorie mellem to unge fra skovens folk og vandets folk, som selvfølgelig ikke måtte få hinanden. Da der ikke var tekst på stykket var fremstillingsformen dans og mimik til musikken. Og højdepunktet var da de unge sprang i vandet i den lille sø, fra den hjemmebyggede tømmerflåde. Til stor overraskelse for forældrene, som var mødt talrigt op til fredagens præmiere. Natalija Grinvalde og Lidija Ozolina var de faste lærere på kurset.

 

Træskærings kursus i august (se galleriet)
I august havde vi træskærings kursus med kunstneren Janis Kopiske. Det var en lille gruppe på fire personer. Janis ønsker at arbejde med en lille gruppe, så kan han bedre tage sig af den enkelte og desuden arbejder de med motorsave og så skal man passe på og være omhyggelig. De fik alle en stor klump egetræ som blev hentet hos Lidija, og så gik de i gang med at hugge og save. Resultatet blev en bæver, to rovfugle, to ugler og en flagermus. Flot resultat.