Aktiviteter 2010

 
Foreløbige planer for 2010
I martser der møder i den danske støttekreds i Danmark.
21.-23. april møde for de 7 partnere i projekt "7 online tools in lifelong learning".
15. maj generalforsamling i Rite.
I juli og august kurser i engelsk, animation, håndarbejde og fortløbende projekter.
28. august besøg fra Nordfyns pensionistforening.
I december Juledekorations kursus.
 
Rapport for projektet "Seniorer i skolen"
Et 1 uges kursus for leder/lærere fra Letland, Danmark og Sverige.

Det forberedende møde blev holdt i Karlskrona fra 7.-11. september 2009. Vi havde en uge med mange informationer og godt indhold vel tilrettelagt af den svenske partner.
Vi fik set og tog del i seniorernes aktiviteter på forskellige skoler og førskoler, så det svenske skolesystem i funktion. I forhold til det danske var bespisningen især interessant at iagttage. Og letterne bemærkede især de gode faciliteter.
Vi blev introduceret til seniorer projektet gennem foredrag. Hvilke faldgruber, muligheder og erfaringer vi kunne forvente. I alt opående vi de forventninger vi havde opstillet i vores ansøgning.
Det var ikke kun deltagerne, men også skolerne og organisationerne, der fik gavn mødet.
Der var ikke planlagt at producere noget materiale, men vi samlede en masse af det allerede producerede fra svensk side for at kunne bruge det hjemme.
Efter at være kommet hjem har deltagende skoler i Nereta (Letland) og i Paarup (Danmark) besluttet at opbygge et korps af seniorer.
Allerede i november startede 6 seniorer i Nereta og på Paarup skole er der startet 2 seniorer her i februar.
Vi er sikre på at projektet vil fortsætte også efter støtteperioden er udløbet, men for at udvikle videre, er det nødvendigt at ansøge om flere midler.
Vi spreder kendskabet til projektet gennem hjemmesider, kontakt til NGOer og ved avisomtale.
 
Generalforsamling 2010
I Kristi Himmelfarts ferien havde skolen som sædvanlig generalforsamling. 36 personer mødte op og heraf var 6 danskere. Efter generalforsamlingen var der lettisk tag-selvbord og derefter gik selskabet ud i haven for at plante et egetræ, til minde om Niels Henriksen, som var død i oktober 2009. Han var en stor støtte for skolen og vil blive savnet.
 
 
Animations kursus for børn i juli
Skolen havde animations kursus for børn i juli. 24 børn mellem 8 og 12 år boede en uge på skolen sammen med to lettiske lærere. En lærer fra Riga kom og underviste børnene i hvordan man laver animations film. Desuden var der udflugter til søen og et besøg på en rideskole i omegnen. Kurset sluttede med en aften hvor forældrene mødte op for at se elevernes arbejder. Altsammen financeret af Den danske Støttekreds.
 
Besøg foto galleri
 
Sommer kursus for kvinder i juli
Igen i år var der sommerkursus for kvinder. Dennegang kunne vi tilbyde at lave creme, arbejde med saltdej, lave smykker, sjaler, filte tasker og lettere læderarbejde. To lettiske lærere underviste og to danske. Kurset varede 6 dage, og deltagerne gav udtryk for stor tilfredshed og ønske om et kursus igen til næste år. Også dette kursus var sponsoreret af Den danske Støttekreds.
 
Engelsk kursus i juli
Nogle deltagere ønskede meget et engelsk kursus. Og da de selv kunne skaffe en lærer, blev der lavet en uges intensivt engelskundervisning. Derefter bad de 6 deltagere om der måtte blive et lignende kursus, blot på 14 dage næste år. Grunden til det skulle afholdes om sommeren, var at det var nemmere med transporten. Også dette kursus blev støttet af den danske gruppe. Årsagen til at skolen kan afholde så mange kurser selv i år, skyldes at Niels Henriksens familie, ved hans begravelse havde ønsket at man i stedet for blomster skulle betale til Rite Højskole. Dette indbragte 20.000 kr., som skolen modtog som gave.
 
Træskærekursus i august
Janis Kopiske fra Bredebro har afholdt kursus i at skære skulpture ud af træ. Med motorsav og mejsel har 5 mænd arbejdet i en uge og resutatet er blevet forskellige dyr tryllet ud af egeblokke. Spændende nyt kursus.
 
 
Konference i anledning af 10 års jubilæum med Grundtvig programmer i lettisk voksenundervisning
På denne konference præsenterede Niels Bendix Knudsen, Rites Tautskola, Letland, projektet: "Volunteer Seniors in Schools". Du kan downloade præsentationen her (fil: riga foredrag5.ppt ~27Mb).