Aktiviteter 2009

 
Generalforsamling på Rite Folkehøjskole
Kristi Himmelfarts dag blev der for 15. gang holdt generalforsamling på Rite Folkehøjskole med 30 deltagere, heraf 10 danskere og med repræsentanter fra Det danske Kulturinstitut og Den danske Ambasade.
 
 
Skolens formand, Brigita Lace og forstander Niels Bendix Knudsen fortalte om årets gang og lidt om krisen i Letland og forårets arbejde. Der blev vist billeder og film fra sidste års kurser. Simon Drewsen fra Det danske Kultur Institut havde hjulpet med at få skolens vedtægter forenklet og han var også dirigent til mødet. De forenklede vedtægter blev godkendt og der er nu også nævnt at skolen tilbyder aktiviteter for børn og unge, hvilket er vigtigt når der skal søges om penge i fonde. Som vedtægterne er nu skal der vælges 4 letter til bestyrelsen og 3 danskere.
 
 
Det danske kulturinstitut kunne love at der ville blive et animationskursus for børn, ligesom sidste år, støttet af kulturinstituttet. Desværre havde skolen fået nej på en ansøgning om et sommerkursus for lokale børn, så det var ikke sikkert at der var penge nok, selvom der var støtte fra den danske støttekreds. Men det lokale sommerkursus for kvinder ville finde sted den 10. juni og var støtte økonomisk af den danske støttekreds Efter generalforsamlingen var der som sædvanligt hyggeligt samvær og skolen takkede Simon Drewsen for dirigentskabet og Katja for tolkningen.
 
Udflugt til Ludza
Før generalforsamlingen havde de danske deltagere været på en udflugt over to dage til Ludza og omegn i skolens bus. De ville gerne se grænsepunktet hvor Rusland, Hvide Rusland og Letland mødtes. Det blev til en tur ud i skoven hvor der lå en ubemandet grænsestation og en stor indhegning, samtidig med at en alarm kunne høres, men ingen folk viste sig, så selskabet vendt bilen og kørte tilbage ad skovvejen. Ved asfaltvejen holdt politibilen, og det blev til halvanden times venten på den lokale politistation, hvor der blev udstedt visa for at få lov til at køre i området i to dage. Men ellers var formålet med turen også at besøge danskeren Henrik Mollerup, som har en gård lidt uden for Ludza. Hans gård ligger smukt, smukt på bakketoppe med udsigt ud over de russiske skove og han ejer selv 200 hektar skov. Huset og staldbygningerne er bygget af de store tykke tømmerstokke og Henrik har fået lagt nyt tag på bygningerne og renoveret stuehuset indvendig.
 
 
Desværre er han plaget af tyveri, fordi han ikke kommer der så tit. Også denne gang var der indbrud og tyvene havde taget godt værktøj, havde pillet en ny trævæg ned bræt for bræt og lagt parat til at tage med. Så nu fremstod kun det lasede tapet. Som Henrik sagde: "Så taber man lysten til at komme, når der hver gang er stjålet noget". Henrik har haft ejendommen i 7 år, og tænker på at sælge den.
 
Busselskabet overnattede i et moderne sommerhus med sauna og bad ud til Nirza søen, hvor ejerne bragte hjemmelavet aftensmad og morgenmad ud. Alt til rimelige priser. Der blev roet på søen, lyttet til nattergale og set guldpirol.
 
Aktiviteter i Rite Folkehøjskole den måned i juni og juli 2009 i billeder
 
Sommerkurset starter
 
Hanne Dybmose fra Danmark, forklarer hvordan, der skal laves filtkugler
 
Kvinder ruller filt kugler til halskæder
 
Resultatet, perlekæder på række
 
Der bliver lavet ståltrådstræer
 
Sandra Pliksa underviser i perlestrik
 
Elza Porite underviser i blomsterbinding
 
Kursus afslutning
 
Skolen havde besøg af Iben Nova Djuraas,  som gerne ville sætte en strikke prodution i gang med de lettiske dammer. Så nu strikker 8 damer handsker til Iben, som så forsøger at sælge produktionen i Danmark
 
Børnekursus i slutningen af juli, der er morgengymnastik
 
Der undervises i animation på kurset. En lærer fra Riga er underviser og kurset er delvist sponsoreret af Det danske Kulturinstitut
 
Børnene bader ved Sauka sø
 
Frokost sammen med skolelærer Lidija Ozolina
 
Tre elever har fået straffearbejde og skal lave noget praktisk arbejde
 
Projektet "Seniorer i skolen"
Vi har i år søgt og fået midler fra Nordisk Ministerråd, under projektet Cirius, om midler til at starte senior arbejde I Danmark.
Ideen er at seniorer med forskellig arbejdsbaggrund kan komme ind i skolerne, som volontører og hjælpe lærerne.
De får glæde og positive oplevelser i samværet med børn og unge og kan bidrage med et rigt livs erfaringer. Det holder de ældre i gang og angsten mellem unge og ældre mindskes.
Før seniorerne kommer til skolen skal de deltage i et kursus, for at forstå hvordan skoler nu til dags fungerer. Modellen har været i gang i Sverige i Karlskrona i 7 år, og har bredt sig mere og mere til de omliggende kommuner. Helt fra førskolen og op til gymnasiet kan man bruge seniorer.
Derfor har 4 danskere og 2 lettiske lærere været på besøg i en uge i Karlskrona, for at se seniorer og skoler og tale med forvaltningen og politikere. Derefter er det meningen at danskere og letter selv skal sætte noget i gang i deres hjemlande.
Det næste trin i projektet vil være at få seniorer og lærere til at blive interesserede i henholdsvis Danmark og Letland, på samme måde som i Sverige. Således at ringene kan sprede sig.
I samarbejdet mellem Foreningen Danmark-Letland og Rite Højskole i Letland, har vi fra EU fået fondsmidler til at udbygge projektet over de næste 2 år. Således at der kan laves kurser for seniorer og en udveksling af lettiske og danske seniorer vil også være inden for projektet.
Og vi arbejder på at få udveksling med seniorer på skoler mellem Sverige, Danmark og Letland.
 
Se på billederne hvordan turen forløb i Sverige
 
Besøg på Folkeuniversitet
Aija Vesmane, Ruta Aukspole, Niels Bendix Knudsen og Elsmari Furuvall Mattsson
 
Legeplads på Rosenfeldt skolen i Karlskrona i Sverige
 
Ruta Aukspole fra Letland, på legepladsen ved Rosenfeldt skolen
 
Frokost på Rosenfeldt skolen
 
Senior Gun Hansson sammen med børnene
 

Jule kursus
Rite Folkehøjskoles aktiviteter sluttede i 2009 med et blomsterkursus 5. og 6. december. Deltagere var mest kvinder fra det lakale område. På det to-dages kursus blev der bundet adventkranse, kreeret blomsterarrangementer og forskellige dekorationer, hvor der blev anvendt naturlige materialer. Især er det bemærkelsesværdigt, at i processen med at binde adventskranse er der brugt mange forskellige materialer, dog ikke grangrene. Blomsterkurset blev ledet af Sandra Trakina. Det smukke arbejde under hendes lederskab kan ses i fotogalleriet.