Aktiviteter 2006

Reparationskursus
I maj blev der afholdt et reparationskursus hvor to pensionerede håndværkere, Frode og Knud, var lærere. De underviste deltagerne på kurset, som mest var kvinder, i hvordan man laver små reparationer i boligen.

Computerkursus
Gennem vinteren har der været afholdt computerkursus for lokale kvinder og kurset sluttede med et bevis for deltagelse.


Handikapkursus
Niels Henriksen fra Kollund tog initiativ til en handicapweekend. Dette følges op i 2007 af nyt og længerevarende kursus.


Kursus i håndarbejde og madlavning
I august kom Birgit Møller Kristensen og afholdt for 4. gang kursus i håndarbejde. Denne gang havde hun Bente med som stod for madlavningskursus. Kurserne er gratis og der er stor deltagelse af kvinder i alle aldre, 26 deltagere. Kurset varede en uge fra kl. 9.00 til 15.00.
Dette vil også blive fulgt op af et nyt kursus i august 2007.


Ny lejlighed med toiletter
Ellers har Niels Bendix og Niels Henriksen sammen med Ints Trakins og Janis arbejdet på bygningen og har fået lavet en lille lejlighed i stand oven på. Der er snart to toiletter med bad færdige, så man ikke skal gå i gården mere.


Renovering af gammelt køkken
Desuden graves der ud i det tidligere køkken og lægges nyt gulv.


Foreløbige planer for 2007
Generalforsamling i Kristi Himmelfarts ferien fra torsdag den 17. til søndag den 20. maj
Handicap kursus sidst i juni
Summercamp for lokale børn, vil vi forsøge at lave igen i sommer midt i juli. Håndarbejdskursus en uge sidst i august.   
Luba og Biruta får instruktion af Frode

   
Biruta, Luba og Larisa holder pause

   
Tagrenderne bliver renset

Handikapweekend

Handikapweekend, ekskursion til søen


Bente og Ritma i køkkenet


Birgit fotograferer i klassen


Niels på toilettet

   
Niels Bendix og Niels Henriksen

   
Ints graver gulv ud

   
Kvinderne på vej hjem