Aktiviteter 2004

Ungdomsperspektiver i udviklingen af landområder i Europa
NGO "ACC Tautskolas Eiropai" påtænker at lave et projekt "Youth Perspectives on Rural Development in Europe"". Projektet vil blive økonomisk støttet af EU programmet "Youth" og vil blive afholdt juli 2004 på Rite Folkehøjskole. Projektet vil være en Dansk, Lettisk og Nederlandsk ungdomsudveksling.
I løbet af udvekslingen vil deltagerne tage del i studiebesøg, de vil få mulighed for at sammenligne unges rolle i landudviklingsspørgsmål og udvikle deres egen erfaring i samarbejde med lokale kommuner. Formålet med projektet er at fremme tværkulturel udvikling ved hjælp af den læringsstruktur som folkehøjskolen giver.
Deltagerne vil også få mulighed for at kende alle de regioner der er repræsenteret i projektet. De vil blive præsenteret for andre etniske, regionale og nationale traditioner og værdier. Spørgsmålet om landområdernes udvikling er meget vigtig i Latgale regionen (Letland), fordi opmærksomheden indenfor udvikling af infrastrukturen er centreret i de store byer. Dette har indtil nu og fortsætter stadig med at give problemer i landområderne. Arbejdsløshed og unge mennesker der søger ind til byerne, lav indkomst, ligegyldighed vedrørende karriere og mangel på udviklings muligheder kan nævnes som hovedproblemer. Deltagerne af projektet vil lave collager, der skal udtrykke deres indtryk i løbet af projektet. Når projektet er afsluttet vil collagerne blive udstillet på Rite Kommune, EU informations kontor i Jekabpils Amt og andre steder.