Aktiviteter 2002

Snoghøj
Niels Bendix og Lis Nielsen kørte hjem til Danmark, bragte de fire unge letter med tilbage. Det var fire unge, som havde været heldige at få sponseret et ophold på Snoghøj IT-højskole. I to biler kørte de 2000 km gennem Litauen, Polen og Tyskland til Danmark i 33 timer.


VAK
Den 11-13 januar holder foreningen VAK deres generalforsamling på Rite Folkehøjskole for ca.50 medlemmer. VAK svarer til den danske organisation NOAH, og er en miljøorganisation.

Kort beskrivelse af generalforsamlingen på Rite Folkehøjskole 11. maj 2002
En gruppe på 9 danskere/svenskere var kommet til Rite for at deltage i den årlige generalforsamling og 25 letter var mødt op på skolen kl.15.00 i dejligt solskin.
Niels Bendix Knudsen aflagde beretning, hvor sidste års kursus aktiviteter blev omtalt.

Kursus i multtoilet og spildevandsrensning støttet af Friluftsrådet.
2 Danskkurser for unge letter der skulle til Danmark.
Computerkursus.
Sommercamps med engelskundervisning for lokale børn.
VAK folk fra Riga har overnattet og afholdt generalforsamling.
ACC- Letland har afholdt møde på Rite.


Der har været afsendt to containere til Letland. Foreningen Danmark-Letland har søgt om midler til afsendelse i Udenrigsministeriet og hos Tipsmidlerne. Forsendelserne kom til Rite og Akniste.
Til påske har der været afholdt en stor fest mellem borgere fra Akniste kommune og Rite kommune, der var ca. 50 deltagere på skolen.
Skolen er blevet smukkere. Der er blevet malet mange steder, idet vi har fået maling sponsoreret fra Danmark via Soroptimisterne. Der er sat 3 nye plastikvinduer i værelserne på 1.ste sal.
Aflæggelse af regnskab ved bogholder Ritma Vainovska.
Der var genvalg af alle opstillede kandidater.
Niels Bendix takkede for det store arbejde mange letter og danskere gør på skolen. En særlig tak til Velta som passer godt på skolen.

Mig i Europa
NGO "ACC Tautskolas Eiropai" organiserede et seminar "Me in Europe" for 20 elever fra gymnasier i Jekabpils Amt. Seminaret blev afholdt på Rite Folkehøjskole fra d. 31. oktober til d. 3. november 2002.
Formålet med projektet var at tilskynde til at gymnasieelever lærer mere om EU spørgsmål og at motivere dem til at tage del i beslutningsprocessen i forbindelse med Letlands optagelse i den Europæiske Union.
I løbet af det fire dage lange seminar, havde deltagerne mulighed for at lære om forhold mellem EU og Letland. De arbejdede med informative materialer, hvilke senere blev brugt på deres eget gymnasium, da der blev diskuteret EU.
Deltagerne besøgte Det Europæiske Informations kontor i Jekabpils og grænseovergangen i Selija. Spørgsmål omkring Letlands integration i EU blev diskuteret. Deltagerne opnåede i løbet af seminaret viden om EU spørgsmål, fik ny erfaring og tilbragte efterårsferien aktivt.