Aktiviteter 2001

Køb af Rite Folkehøjskole
Endelig lykkedes det efter mange, lange og seje forhandlinger, at nå frem til et tilfredsstillende resultat for begge parter. I februar 2001 blev skolen solgt af Rite Kommune til Niels Bendix Knudsen for 57.000 kr. To andre danskere: Henrik Mollerup og Lis Nielsen er medfinancerende.
Ejendommen består af skolebygningen og 2,7 ha land. Skolen vil forsat blive anvendt som Folkehøjskole.

Purchase of Rite Folkhighschool
Borgmester Biruta Valaine fra Rite Kommune overrækker skødet på Rite Folkehøjskole til Niels Bendix Knudsen.

Generalforsamling
Den 26/5 2001 var der generalforsamling på Rite Folkehøjskole. I alt var 40 deltagere, og deraf 13 danskere mødt op til generalforsamlingen.

Den 18. juni og tre uger frem, har Sandra Mezcharaupe organiseret et kursus i miljø og engelsk.
På kurset har deltaget 25 elever fra 8 -11 år og enkelte pensionister. Ideen med kurset har været at udarbejde en folder på lettisk og engelsk over lokalområdets naturskønne steder med henblik på fremtidig turisme.
Kurset er delvist støttet af Friluftsrådet i samarbejde med Miljøstyrelsen i Danmark
  

Kursus i multtoilet
Fra den 18. juli til den 3. august vil der være kursus i at opbygge et multtoilet. Niels Bendix Knudsen er leder af dette kursus. Ligeledes vil han undervise i hvordan spildevand kan udledes i et rodzoneanlæg og udarbejde eksempler med solvarme og sommerbrusebad. Dette kursus støttes ligeledes af Friluftsrådet i Danmark.

Computer kursus
13. - 17. august bliver der afholdt computer kursus. Det er John Petersen og Sandra Salmina som er koordinatorer. Vi har nu 8 gode computere, som vi kan stille til rådighed.

Kursus for børn og pensionister i engelsk og miljø
Fra den 13. - 24. august vil der blive afholdt endnu et miljø og engelsk kursus for unge letter i alderen 11-13 år sammen med enkelte lokale pensionister. Der vil blive arbejdet videre med turistfolderen om naturstier i området. Støttes af Friluftsrådet i DK.
Organisator er Inese og Lis Nielsen.

ACC på besøg
Organisationen ACC fra Letland vil gerne besøge skolen i weekenden den 25. august. Koordineret af Linda Jakobsone.

Invitation
Den 26. - 29. juli er Rite Folkehøjskole inviteret til en en stor camp på Sauka Landbrugsskole, hvor 100 baltiske unge, der har været på nordiske folkehøjskoler, vil mødes og lave workshops. Visionen er at udarbejde forslag til folkehøjskoler i egne lande.

Dansk kursus for unge letter
På skolen har vi haft to ugers dansk kursus for 11 unge letter. De er blevet forberedt på at rejse til Danmark i landbrugspraktik, der var ni mænd og to kvinder.
  

  

Undervisere på kurset var Lasse Lassen, Anna Nielsen, Nete Thomsen samt organisator Lis Nielsen. I selve undervisningsforløbet brugte Lasse meget sin guitar og eleverne sang danske sange, til stor morskab for alle.
Vi håber at kunne gentage forløbet i april måned 2002.

  
Eleverne var alle dygtige og brugte meget de nye computere som er blevet installeret af Raimonds Kirilovs.

  
På sportspladsen har gartner Henrik Mollerup stået for rydning af nogle af de store grantræer sammen med eleverne.

Forberedelser til sommeren
Niels Bendix har ved hjælp af elever gjort forberedelser til sommerbrusevand økonomisk støttet af Friluftsrådet under Miljøministeriet.

Æbleprojektet
Det er os en glæde at kunne meddele at Linda Jakobsone har modtaget positiv respons på Æbleprojektet, der gik ud på at sende børnetegninger af æbler til forskellige sponsorer i Letland. Pengene skal gå til næste sommerkursus for børn.


Æbleprojektets støtter:
Ambassade i Sverige i Letland :: Rite Kommune :: Jekabpils brød-bagning anlæg :: Andris Argalis (Stedfortræder i Riga byrådet) :: Valdis Jakobsons (Formand for bestyrelsen for GRINDEX SC) :: Rite Folkehøjskole

Udarbejdelse af turistbrochure
Esben Kalhøj, Ira, Austra Lace, Brigita Lace og Karlis arbejder på at lave en turistbrochure over omegnen.

Containere fra Danmark
Den 17. december 2001 pakkede flere medlemmer af Danmark - Letland Foreningen container hos Anne Fraxinus i Stenløse. Anne har en gård, hvor vi kan få lov til at oplagre tingene som bliver samlet sammen gennem årets løb. Mange mennesker hjælper til med at samle ting, denne gang har det især været møbler og bohave, men også kørestole, tavler og inventar til skoler. Det var et vådt december vejr og vi måtte køre tingene fra Annes lade i personbiler ned til containeren, som var for lang til at den kunne placeres tæt på gården. Men i løbet af en weekend fik vi fyldt containeren helt op og den blev sendt af sted til Akniste kommune i Letland.

Den 27. december modtog Niels Bendix containeren i Letland, sammen med lederen at Aknistes Socialcenter Irena Butkus og Ilona Kuzma. Akniste kommune ligger i Jekabpils Amt, ca. 170 km fra Riga og tæt på Rite Folkehøjskole.

I løbet af dagen blev der læsset af og alt forløb godt, trods 20 graders frost og en meter sne. Da klokken var hen ved 24 om natten skulle en del ting læsses på en lastbil og køres til Rite Folkehøjskole. I svinget ned til skolen væltede lastbilen ud i den dybe sne, og kunne ikke komme derfra selv. I nattens mulm og mørke fik folkene organiseret en traktor på larvefødder, men motoren skulle først tøs op! Så der skulle skaffes 6 spande med kogende vand til at hælde på maskinen. Efter flere timer lykkedes det at få lastbilen fri og den kunne køre ned til skolen, hvor der kunne læsses af kl. 5 om morgenen.

Nogle dage efter var Niels Bendix og Lis Nielsen inviteret til borgmesteren i Akniste, som ville vide hvordan og hvem der havde hjulpet med at samle alle disse ting. Vi skulle sende en stor tak til alle hjælpere i Danmark og til Foreningen Danmark - Letland, som har fået sponsoreret transporten af Tipsmidlerne i Danmark.

Jul
Den 30. december havde Velta Auzenberga organiseret julefest på skolen sammen med alle kvinderne. Det var et meget flot arrangement, hvor vi fik besøg af af julemanden, snemand frost og isdronningen. De delte gaver ud, men for at få gaver måtte vi synge, danse eller sige et vers. Klasseværelset var pyntet smukt op og et smukt juletræ stod pyntet i hjørnet.